Christus komt langs

De heilige Jozefmaria bereidde in 1973 deze verzameling van achttien homilieën voor. Ze beslaan het hele liturgische jaar, vanaf de Advent tot aan het feest van Christus Koning.

Christus komt langs bevat achttien preken die de heilige Jozefmaria tussen 1951 en 1971 heeft uitgesproken bij gelegenheid van verschillende feesten van het kerkelijk jaar. De preken werden levendig uitgesproken voor de meest uiteenlopende toehoorders in een voor ieder begrijpelijke taal. Steeds lijkt het dat we luisteren naar de vertrouwde stem van een heilige priester die ons aanmoedigt op de weg naar de ware liefde. De leidraad is het goddelijk kindschap: een vreugdevolle werkelijkheid die de christen tijdens heel zijn aardse bestaan tot gids is.

In dit boek komen veel onderwerpen aan bod: de christelijke roeping, het voorbeeld van Jezus Christus, het huwelijk als goddelijke roeping, de arbeid als middel tot heiliging en apostolaat, de vrijheid van de kinderen Gods, de ascetische strijd, de Eucharistie, de Heilige Geest en Onze Lieve Vrouw.

Van dit boek zijn vijfhonderdduizend exemplaren verspreid in veertien talen.

Lees het boek on-line op www.escrivaworks.nl

Het boek is verkrijgbaar bij Stichting de Boog; www.deboog.nl.