Christus die door zijn nederigheid overwint

​"Een helder licht straalt heden over ons, want de Heer is ons geboren." Zo begint de homilie van de heilige Jozefmaria over Kerstmis op 24 december 1963.

Lux fulgebit hodie super nos, quia natus est Dominus. Een helder licht straalt heden over ons, want de Heer is ons geboren. Dit blijde nieuws raakt vandaag het hart van de christenen en via hen is het voor de hele mensheid bestemd. God is hier. Dit is een waarheid die inhoud moet geven aan ons leven. Als wij het licht en de genade van God diep in onze ziel laten binnendringen, zal ieder kerstfeest een nieuwe en bijzondere ontmoeting met God worden.

Klik hier voor een pdf-versie van de volledige tekst.

.