Een nieuwe app: eScrivaLite

De ontwikkelaar van de app eScrivaLite vertelt hoe zij er toe gekomen is deze gratis app te ontwikkelen. De app biedt teksten uit publicaties van de heilige Jozefmaria die gaan over passages uit het evangelie van de dag. De app is inmiddels beschikbaar in acht talen, waaronder het Nederlands.

Download de App eScrivaLite in Google Play, Apple Store of Android


Toen de prelaat van het Opus Dei in december 2017 Londen bezocht, benadrukte hij het belang van de centrale plaats van Christus in ons leven.

Zo ontstond de eScrivaLite app: met één klik op “Vandaag” verschijnt de tekst van het Evangelie van de dag, en vervolgens alle passages in de werken van de heilige Jozefmaria die daarnaar verwijzen.

Het dagelijks evangelie vaker lezen en overdenken is een zeer goede manier om Jezus Christus te leren kennen en om zijn boodschap voor ons voor de dag te horen. De heilige Jozefmaria raadde ons meerdere keren aan om ons in de evangelische scène te verplaatsen als een extra figurant. Uit nieuwsgierigheid naar wat de heilige Jozefmaria over concrete passages uit het Evangelie heeft gezegd, kwam ik op het idee: “Daar zou een app voor moeten bestaan!”

Zo ontstond de eScrivaLite app: met één klik op “Vandaag” verschijnt de tekst van het Evangelie van de dag, en vervolgens alle passages in de werken van de heilige Jozefmaria die daarnaar verwijzen. Het kan een korte overweging zijn of een diepere beschouwing, die als opmaat kan dienen tot het toepassen van de boodschap van het Evangelie in de verschillende omstandigheden van alledag. Ik ben de app nog aan het verbeteren en updates aan het uitbrengen om de toepassingen uit te breiden.

Het heiligen van dagelijks coderen

Er bestonden geen mobiele telefoons toen de heilige Jozefmaria het Opus Dei in 1928 zag, en nog steeds niet toen hij in 1975 overleed! Het bedenken en ontwikkelen van deze app is voor mij een geweldige manier om zijn leer over de heiliging van het gewone werk en het dagelijkse leven in de praktijk te brengen; zijn boodschap over het belang van kleine dingen en het doen van alles met liefde. “ Ik blijf er de nadruk op leggen: in de eenvoud van je gewone werk, in de eentonige kleine dingen van iedere dag moet je het geheim van het grootse en van het nieuwe ontdekken, dat voor zoveel mensen niet te zien is, het geheim van de Liefde.” (De Voor, nr. 489) Dat geldt ook voor mij als IT-er en bij het ontwikkelen van deze app. Net als elk ander werk kan ik het heiligen door het met liefde te doen.

Coderen ten dienste van anderen

Dit werk gaf me veel mogelijkheden om anderen te dienen door het gebruik van de app zo gemakkelijk en plezierig mogelijk te maken. Om de gebruiker bijvoorbeeld met zo min mogelijk klikken naar de informatie te leiden, moest ik nieuwe technieken leren en soms extra coderingen schrijven. In De Smidse schrijft de heilige Jozefmaria: "Wat zou het mooi zijn als jij jezelf, iedere dag opnieuw, van harte en onopgemerkt, weet weg te cijferen om de anderen het leven aangenaam te maken. Op deze manier had Christus de mensen lief." (De Smidse, nr. 150)

Vrede en vreugde te midden van bugs

De boodschap van de heilige Jozefmaria over het zaaien van vrede en vreugde wordt bijzonder actueel voor mij zodra er ‘bugs’ optreden en chaos veroorzaken. Het vereist dan tijd en geduld om de oorzaak te vinden, ook bekend als debugging, en de gebruiker van een nieuwe versie van de app te voorzien. "De gebeurtenissen, contacten en problemen op je werk zullen voedsel geven voor je gebed. Bij de inspanning om je dagelijks werk vooruit te brengen zul je het kruis tegenkomen dat zo essentieel is voor de christen." (Christus komt langs, nr. 49)

Een altijd actuele boodschap

Het is duidelijk dat de boodschap van het Opus Dei niet alleen voor app-ontwikkelaars en app-ontwerpers is, maar voor iedereen die God in zijn beroepswerk en dagelijkse bezigheden wil vinden. Het is een boodschap over heilig worden midden in de wereld, "hartstochtelijk van de wereld houden" zoals hij in 1967 in een homilie verwoordde: "Begrijp dit goed: er is iets heiligs, iets goddelijks verborgen in de gewoonste situaties, en het is aan ieder van jullie dat te ontdekken." Of ook "Er is geen andere manier, mijn dochters en zonen: we leren onze Heer te vinden in het gewone dagelijkse leven of we vinden hem nooit." (Gesprekken, nr. 114) Zijn boodschap, die inmiddels uit de vorige eeuw komt, is even toepasbaar op mensen van vandaag die, net zoals ik, werkzaam zijn in het nieuwe werken met de nieuwe technologieën, als op de mensen in de toekomst: het blijft up-to-date.

Eén klik om inspiratie te halen uit het Evangelie van de dag

De app eScrivaLite biedt gebruikers een eenvoudige en aantrekkelijke manier om het Evangelie van de dag te lezen en toegang te krijgen tot de teksten van de heilige Jozefmaria die betrekking hebben op die passage uit het evangelie. Het is een hulpmiddel om dichter bij God te komen en Hem te ontmoeten bij het dagelijks reilen en zeilen. Eén van de punten uit De Smidse luidt: "Kinderen van God. Dragers van de enige vlam die de weg van de mensen op aarde kan verlichten; van het enige licht waarvoor schaduw, schemer of duisternis wijkt. De Heer gebruikt ons als fakkels om dat licht te laten schijnen... Het hangt van ons af of veel mensen niet langer in de duisternis blijven, maar de paden volgen die naar het eeuwig leven leiden." (De Smidse, nr. 1).

Deze app is gratis, gemakkelijk te gebruiken en beschikbaar in acht talen. Je bent slechts één klik verwijderd van het ontvangen van dagelijkse inspiraties bij een evangelietekst!

Ana Ferrer

Londen

Ana Ferrer