Amsterdamse sacramentsprocessie trekt mensen van buiten de hoofdstad

De jaarlijkse processie over de Amsterdamse grachtengordel, dit jaar op 14 juni, trekt nu ook mensen van buiten de hoofdstad aan. De processie krijgt een regionale uitstraling, aldus de organisatoren.

Bont gezelschap

Volgens mgr. Willem Schnell, rector van de organiserende Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht, heeft de processie van het begin af aan een oecumenisch en multicultureel karakter gehad: “De Amsterdamse katholieken delen de kerk met de Syrisch-orthodoxe en met de Surinaamse gemeenschap. De drie gemeenschappen hebben alle jaren actief deelgenomen. Ook dit jaar lopen delegaties en gelovigen van de Armeense, Koptische en Ethiopische kerken mee. Een bont gezelschap, maar wel met een gemeenschappelijk geloof in de aanwezigheid van Jezus in de Eucharistie."

450 jaar bisdom Haarlem-Amsterdam

Nieuw is dat de processie een regionale uitstraling begint te krijgen. “Dat is ons vorig jaar gebleken", aldus Schnell. “Uit gesprekken met deelnemers bleek dat ze niet alleen uit Amsterdam kwamen, maar ook uit bijvoorbeeld Lelystad of Castricum. De processie is dit jaar een van de jubileumactiviteiten van het bisdom Haarlem-Amsterdam dat zijn 450-jarig bestaan viert. Dat kan ertoe bijdragen dat op 14 juni nog meer mensen van buiten Amsterdam komen."

Syrisch-orthodoxe aartsbisschop

Onder aanvoering van de in klederdracht gestoken Wilhelminafanfare uit Volendam zullen mgr. Jos Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam, en zijn hulpbisschop Jan van Burgsteden met een geconsacreerde hostie in een monstrans over de grachten trekken. Bijzondere gast is de Syrisch-orthodoxe aartsbisschop in Nederland, mgr. Polycarpos Augin Aydin. Zusters van drie religieuze families lopen ook in de stoet mee. Zij gaan vergezeld van gelovigen uit Amsterdamse parochies, Antillianen, Filippijnen, Italianen en Polen.

Processieverbod

De processie vond in 2004 voor het eerst plaats bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Onze Lieve Vrouwekerk. Dat was voor het eerst in de hoofdstad sinds 1578. Nadat het stadsbestuur in dat jaar overging naar de Reformatie werden processies verboden. Het zogeheten processieverbod gold eeuwenlang voor vrijwel het gehele Nederlandse grondgebied boven de rivieren. De wijziging van de Grondwet in 1983 gaf nieuwe ruimte aan openbare religieuze manifestaties, die in 1989 ook expliciet bij wet werden toegestaan. De Amsterdamse Onze Lieve Vrouwekerk, die thans is toevertrouwd aan priesters van het Opus Dei, heeft van die nieuwe mogelijkheid gebruik gemaakt.

Programma

11.15 Plechtige eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 220

12.45 Sacramentsprocessie over de grachtengordel

13.30 Afsluitend plechtig lof in de Onze Lieve Vrouwekerk