Amsterdamse sacramentsprocessie: bidden voor de verkiezingen

De jaarlijkse processie door de Amsterdamse grachtengordel trok niet alleen veel deelnemers. De meelopende gelovigen baden ook voor een veelheid van intenties, variërend van de verkiezingen tot het WK-voetbal.

foto: Wim Groeneveld

Veelkleurige traditie

De bidtocht vanuit de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht vertrok dit jaar voor de zevende keer en is inmiddels uitgegroeid tot een traditie. Onder aanvoering van de in klederdracht gestoken fanfare uit Volendam trokken bisschoppen, priesters, religieuzen en een duizendtal gelovigen met een hostie in een monstrans over de grachten.

foto: Wim Groeneveld

Naast monseigneur Jos Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam, en zijn hulpbisschop Jan van Burgsteden, waren twee aartsbisschoppen als bijzondere gasten aanwezig: de 'ambassadeur' van het Vaticaan in Nederland, nuntius François Bacqué, en de Syrisch-orthodoxe aartsbisschop in Nederland, Polycarpos Augin Aydin.

foto: Wim Groeneveld

De gemeenschappen van de organiserende Onze Lieve Vrouwekerk: de Amsterdamse en Surinaamse katholieken en de Syrisch-orthodoxen, liepen samen met delegaties van verschillende orthodoxe en oosterse kerken. Het geheel gaf een veelkleurige aanblik; niet alleen voor de verbaasd toekijkende Amsterdammers maar ook voor toeristen die de processie vanuit rondvaartboten fotografeerden.

Veelheid van intenties

foto: Wim Groeneveld

De meelopende gelovigen wisselden zang met gebed af. Ze baden voor de meest uiteenlopende intenties: voor de wereldvrede, slachtoffers van rampen en de stad Amsterdam, voor de komende Tweede Kamerverkiezingen en ook voor persoonlijke intenties, zoals een ziek familielid en – waarom niet – voor een goed resultaat van Oranje op het WK-voetbal.

Foto: Janny van der Wal

Goed weer lijkt een vaste intentie van de laatste jaren. “Voor deze zwoele dag waren windstoten met hagel voorspeld. Tot nu toe hebben we altijd droog weer gehad tijdens de processie. We gaan ervan uit dat de zegen van boven ook vandaag op de processie rust", aldus een priester van de organiserende Onze Lieve Vrouwekerk vlak voor de start. En ook dit jaar werden de gebeden verhoord: het begon pas na de processie te regenen.

Verandering van binnen

Foto: Janny van der Wal

In zijn preek tijdens de plechtige Mis voorafgaand aan de processie zei hulpbisschop Jan van Burgsteden dat Jezus in de Eucharistie ons van binnen verandert: “In elke Eucharistieviering biedt Jezus zichzelf aan. Hij is werkelijk aanwezig en nodigt ons uit als zijn gast. Hij verandert ons van binnen: we worden kinderen van God. Samen met Jezus trekken we nu de gracht op. Met Hem zijn we nooit alleen. Zoals straks op de gracht blijft hij bij ons op onze levensweg naar onze eindbestemming."

Oecumenisch

Foto: Janny van der Wal

De processie vond in 2004 voor het eerst plaats bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Onze Lieve Vrouwekerk. Dat was in de hoofdstad voor het eerst sinds 1578. Nadat het stadsbestuur in dat jaar overging naar de Reformatie werden processies verboden. Het zogeheten processieverbod gold eeuwenlang voor vrijwel het gehele Nederlandse grondgebied boven de rivieren. De wijziging van de Grondwet in 1983 gaf nieuwe ruimte aan openbare religieuze manifestaties, die in 1989 ook expliciet bij wet werden toegestaan.

De Amsterdamse Onze Lieve Vrouwekerk, die thans is toevertrouwd aan priesters van het Opus Dei, heeft van die nieuwe mogelijkheid gebruik gemaakt. Nu ook dit jaar diverse oosterse kerken samen met de katholieken hebben deelgenomen, lijkt het erop dat zich een nieuwe oecumenische traditie in de hoofdstad heeft gevestigd.