Amsterdamse sacramentsprocessie 19 juni

De sacramentsprocessie door het centrum van Amsterdam is een traditie geworden, die twee jaar werd onderbroken door de Covid-19-pandemie. De Onze Lieve Vrouwekerk – Moeder Godskerk organiseert op Sacramentsdag 19 juni samen met de Syrisch Orthodoxekerk opnieuw een processie samen met andere Orthodoxe geestelijken en gelovigen, die met het Allerheiligste door de stad trekken.

Op zondag 19 juni 2022 na de heilige Mis om 11:15 start aansluitend de Sacramentsprocessie over de grachten van Amsterdam in aanwezigheid van Mgr. Jan Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, en Mor Polycarpus, bisschop van de Syrisch Orthodoxe gemeenschap.

Programma 19 juni 2022

  • 11:15 uur: Plechtige eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 220, Amsterdam
  • 12:45 uur: Sacramentsprocessie over de grachtengordel
  • 13:30 uur: Afsluitend plechtig lof in de Onze Lieve Vrouwekerk
  • 14:00 uur: Gezellig samenzijn in de zaal naast de kerk

Processieverbod
In het jaar 2004 kreeg Amsterdam sinds het processieverbod in 1578 een sacramentsprocessie. De grondwet bepaalde in 1848 dat het processieverbod bleef bestaan voor plaatsen waar dit gebruik niet voorkwam. Onder de rivieren mochten deze tochten wel blijven bestaan. Aldaar is het een vrij normaal verschijnsel. In 1983 werd de grondwet gewijzigd, en sindsdien is het ook boven de rivieren toegestaan om deze feestelijke tochten te houden.

De Amsterdamse Onze Lieve Vrouwekerk, die is toevertrouwd aan de priesters van het Opus Dei, is de eerste kerk in de hoofdstad die in 2004 gebruik heeft gemaakt van deze nieuwe wettelijke mogelijkheid. Zij deelt de kerk met de Syrisch-orthodoxen en de Surinaamse katholieken.

Geschiedenis Amsterdam
Wie aan de geschiedenis van de hoofdstad denkt, denkt aan het Mirakel: het hostiewonder uit 1345 dat door een grote toevloed van pelgrims uit binnen- en buitenland een enorme impuls gaf aan de ontwikkeling van Amsterdam. Zo verleende keizer Maximiliaan van Oostenrijk Amsterdam in 1489 het recht de keizerskroon boven het stadswapen te voeren, nadat hij zijn teruggekeerde gezondheid had toegeschreven aan het Mirakel.