"Alle mensen gaan ons ter harte"

De heilige Jozefmaria had bij de stichting op 2 oktober 1928 gezien dat het Opus Dei zich zou moeten richten tot alle mensen. "Ik was 26," aldus de heilige Jozefmaria, "bezat de genade van God, een goed humeur en meer niet. En daarmee moest ik het Opus Dei verwezenlijken.”

Alle mensen gaan ons ter harte", zei hij. En inderdaad de eerste mensen die hem volgden waren zeer heterogeen: studenten, arbeiders, kunstenaars.... Ook de huidige praktijk van het Opus Dei, waarvan de gelovigen voortkomen uit verschillende rassen, culturen, beroepen en sociale lagen, is een sprekend bewijs voor de waarheid van die stelling. Hij heeft altijd gezegd, “Van honderd zielen, zijn er honderd belangrijk.”

"Overal waar eerlijke mensen wonen, daar kunnen we aanwezig zijn. We moeten daar naar toe gaan met onze vreugde, met onze innerlijke vrede, met onze wens de zielen naar Christus te brengen. Ook waar de intellectuelen zijn? Ja, ook daar waar de intellectuelen zijn. Ook waar de arbeiders zijn? Ja, ook daar waar zij zijn. En welk werk van deze twee is het beste? Ik geef jullie hetzelfde antwoord als altijd: het werk dat met de meeste liefde voor God gedaan wordt, is het meeste waard. Wanneer jullie werken en jullie vriend, collega of buurman meehelpen zonder dat hij het merkt, dan zijn jullie Christus die geneest, Christus die met alle mensen gelijkelijk omgaat."

>> lees hier verder.