26 september: verering van het Allerheiligste ter voorbereiding op de zaligverklaring

De deelnemers aan de zaligverklaring van Álvaro del Portillo bereiden zich in verschillende kerken van Madrid geestelijk voor door te bidden voor het Allerheiligste Sacrament.