informasjon om Guadalupe

Y tan contenta!

Lørdag 18. mai 2019 fikk Kirken en ny salig, Guadalupe Ortiz de Landázuri. Hun var en av de første kvinnene i Opus Dei, og den første leke kvinne som har blitt saligkåret. Det kom mennesker fra hele verden for å delta i den gledefulle feiringen.

Be til Guadalupe

Kristne har alltid hatt tilgang til helgenenes forbønn: deres eksempel viser at det er mulig å vokse i hellighet, og deres forbønn til Gud kan være spesielt til hjelp i nødens stund.