Den hellige Josemaría
”Å helliggjøre vårt eget arbeid er ikke en utopi, det er enhver kristens oppgave: din og min.”
DEN HELLIGE JOSEMARÍA, Opus Deis grunnlegger