Den hellige Josemaría
”Jeg drømmer om en stor mengde Guds barn som helliggjør seg i sitt liv som vanlige samfunnsborgere, som deler sine medmenneskers ambisjoner, drømmer og anstrengelser.”
DEN HELLIGE JOSEMARÍA, Opus Deis grunnlegger