Pesan hari ini

Jalan, n. 498

Kutipad dari Jalan

Semua dosa dalam hidupmu seakan-akan bangkit melawan dirimu. Jangan engkau putus asa. Sebaliknya, panggillah Bunda Maria yang suci dengan iman dan penyerahan diri seorang anak. Dia akan membawa damai bagi jiwamu.

Santo Josemaria Escriva
“Menyucikan pekerjaan bukanlah sekedar suatu impian yang indah, melainkan merupakan suatu misi bagi setiap orang Kristiani – misiku dan misimu.” St Josemaría
SANTO JOSEMARIA, Pendiri Opus Dei