Jalan, n. 508

Kutipad dari Jalan

Kagumilah ketabahan hati Maria: di kaki salib—dalam kedukaan manusia yang terbesar (tak ada duka nestapa seperti yang dialaminya) penuh dengan keteguhan hati.

Mintalah kepadanya ketabahan hati yang sama agar engkau juga tahu bagaimana berdiri dekat pada Salib.

Terima pesan lewat email

email