Az Opus Dei prelátusának lelkipásztori levelei és üzenetei

A Prelátus üzenete (2021. augusztus)

Az Opus Dei prelátusa arra kér bennünket, hogy kísérjük el imádságában pappászentelésének ötvenedik évfordulóján.

Drága gyermekeim, Jézus oltalmazza leányaimat és fiaimat!

Augusztus 15-én, Szűz Mária mennybevételének ünnepén lesz pappászentelésem ötvenedik évfordulója. Bár minden nap alkalmas arra, hogy az Úrhoz forduljunk ezzel a Don Álvarotól tanult imádsággal: „köszönöm, bocsáss meg, segíts jobban” – vannak pillanatok, mint ez az évforduló is, amikor ezek a szavak különleges módon és erősebben visszhangzanak a lélekben.

Kísérjetek el imádságotokkal a hálaadásomban, a bocsánatkérésemben és a segítség kérésemben. Imádkozzatok azért a másik ...