Az Opus Dei prelátusának lelkipásztori levelei és üzenetei

A Prelátus levele 2020. április 1.

Pár nappal a nagyhét előtt és oly sok szenvedés közepette, Monsignor Fernando Ocáriz arra hív bennünket, hogy nézzünk a kereszten függő Krisztusra, aki reményünk forrása.

Drága gyermekeim, Jézus oltalmazza leányaimat és fiaimat!

A húsvéti szent három nap már nagyon közel van, amikor is a liturgia arra hív minket, hogy Isten irántunk való szeretetének nagy misztériumait szemléljük. Most, amikor az egész világon sok a szenvedés a járvány miatt, tekintsünk gyakran a megfeszített Krisztusra. Lássuk meg a Szent Keresztben – ahogy Ferenc pápa is segített elgondolkodni ezen március 27-én - a megváltás horgonyát, ami megment a hajótöréstől. Onnan világítja ...