Az Opus Dei prelátusának lelkipásztori levelei és üzenetei

A Prelátus üzenete (2020. július 20.)

Mons. Ocariz arra emlékeztet bennünket törékenységünket illetően, hogy Krisztus ismerte tanítványai gyengeségeit és múltját, amikor kiválasztotta őket, de azt is tudta, hogy a Szentlélek mindennél erősebb.

Drága gyermekeim, Jézus oltalmazza leányaimat és fiaimat!

Imádkozzunk továbbra is közösen, ahogy azt tettük a weboldalon keresztül közvetített június 26-i misén, a járványban elveszítettekért, hisz a járvány még mindig növekszik több országban. Gondoljunk azokra is az imádságunkban, és ha lehet tettekkel is, akik a következményektől szenvednek személyes vagy családi, egészségügyi vagy pénzügyi körülményeikben. Mindez továbbra is elgondolkoztat bennünket emberi mivoltunk törékenységéről, és hogy mennyire bizonytalan, ha kizárólag a saját erőnkben ...