Az Opus Dei prelátusának lelkipásztori levelei és üzenetei

A Prelátus üzenete (2020. január 5)

Mons. Fernando Ocáriz azt javasolja, hogy az új év elején elmélkedjünk a hitünkről az Isten irántunk való szeretetében.

Drága gyermekeim: Jézus oltalmazza leányaimat és fiaimat!

Az új év elején már biztosan eszünkbe jutott, amit Szent Josemaría mondott: “Új év, új küzdelem!” Küzdelem, amihez szükséges a mi erőfeszítésünk, de amihez elsősorban az isteni kegyelem kell. Figyeljük meg a magvetőről szóló példabeszédet azzal a vággyal, hogy mi is “jó föld”(Mt 8,13) legyünk és befogadjuk Isten ajándékát, a bőséges gyümölcsöt hozó magot. Jézus ezt az ajándékot adja nekünk minden ...