Mons.Ocáriz azt kéri, hogy nagylelkűen támogassuk a pápa kérését ebben a hónapban

A prelátus arra buzdítja az Opus Dei híveit, munkatársait és mindazokat, akik az apostoli munkában résztvesznek, hogy e kéréshez csatlakozva imádkozzák a rózsafüzért, hogy Isten anyja és Szent Mihály arkangyal megvédjék az Egyházat.

Lelkipásztori levelek és üzenetek
Opus Dei - Mons.Ocáriz azt kéri, hogy nagylelkűen támogassuk a pápa kérését ebben a hónapban

Ferenc pápa októberben a rózsafüzér mindennapos elimádkozására hív minden katolikust , az “ Oltalmad alá futunk” és a Szent Mihály arkangyalhoz szóló imádsággal befejezve azt (vö. a Szentszék sajtóirodájának közleménye 2018.09.29.).

Olyan imádságok ezek, melyek segíteni fognak nekünk Krisztus békéjét terjeszteni és abban, hogy különlegesen imádkozzunk az Egyház és a világ egységéért. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül Szent Pál apostol efezusiakhoz írt szavait, melyek szerint“Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. “ (Ef 6,12)

Kérem és lelkesítem a Mű minden tagját, munkatársait, mindazokat, akik résztvesznek az apostoli tevékenységben, hogy kövessék nagylelkűen a Pápa ezen vágyát és terjesszék ezt a meghívást sok barátjuk felé, hogy imádkozzunk az Édesanyánkhoz, Szűz Máriához és Szent Mihály arkangyalhoz, hogy védjék meg az Egyházat.

Róma, 2018. szeptember 30.