A Prelátus üzenete (2019. március 7.)

Az Egyház Isten népe és Krisztus teste - írja a Prelátus ebben az üzenetében. Ezért nekünk keresztényeknek 'együtt kell éreznünk az Egyházzal'.

Lelkipásztori levelek és üzenetek
Opus Dei - A Prelátus üzenete (2019. március 7.)

Drága gyermekeim, Jézus oltalmazza leányaimat és fiaimat!

Szent Josemaría arra buzdított minket szavaival és példájával, hogy érezzünk együtt az Egyházzal, teljes egységben éljünk vele, ami azt jelenti, hogy örüljünk együtt az örömeivel és szenvedjünk együtt vele a szenvedéseiben.

Azokban a nehéz években, melyeket VI. Pál pápa úgy írt le, hogy “a sátán füstje” beszivárgott az Egyház résein, az Atyánk ragaszkodott ahhoz, hogy ez “az imádság ideje” és “az engesztelés ideje”. Szeretném, ha ez a buzdítás visszhangozna bennünk most is, a jelenlegi helyzetben - amely más, de nem kevésbé nehéz, mint az akkori - és a hittani zavarodottsággal és a gyakorlati hibákkal együtt nagyon fájdalmas a széthúzás. Ezért is szeretnénk jó gyermekei lenni az Anyaszentegyháznak és segíteni a Szentatyának az imáinkkal abban a küldetésében, hogy ő a közösség és a hit egységének látható feje.

Gyermekeim, a jelen - valóban súlyos - nehézségeinek láttán nem szabad pesszimistává vagy reményvesztetté válnunk. Főleg azért nem, mert bár az Egyház gyenge nőkből és férfiakból áll, azért mégis Isten népe, Krisztus teste és a megváltás egyetemes szentsége. Másrészt pedig ahogy don Javier is mondta, és mi magunk is megtapasztaltuk, ‘olyan sok jó ember van a világban!’

Az Egyházért végzett imádságunkban gyakran kérjük Szent Mihály arkangyalt, ahogy Ferenc pápa is kérte néhány hónapja, és forduljunk Szent Józsefhez is, aki az egész Egyház pártfogója, valamint a Szűzanyához, aki Mater Ecclesiae.


Minden szeretetemmel megáldalak benneteket!

Atyátok,

Róma, 2019. március 7.