A Prelátus üzenete (2021. január 30.)

Mons. Ocáriz ebben az üzenetében arra hív, hogy imáinkkal támogassunk egy projektet, amely a prelatúra apostoli munkájának előmozdítását és koordinációját hivatott javítani.

Lelkipásztori levelek és üzenetek
Opus Dei - A Prelátus üzenete (2021. január 30.)

Drága gyermekeim, Jézus oltalmazza leányaimat és fiaimat!

A következő sorokon keresztül szeretnék megosztani veletek egy projektet, hogy a ti imádságaitok is hozzájárulhassanak a megvalósulásához.

Az elmúlt hónapokban készült el egy tanulmány a Prelatúra régióinak helyzetéről, tekintettel az utolsó Általános Kongresszus ajánlásaira: az apostoli tevékenységek előmozdításának és koordinációjának legjobb módját illetően (cfr. Lelkipásztori levél, 2017.II.14, 13 és 15. pont).

Istennek hála és Szent Josemaríának valamint első két utódjának köszönhetően, a Mű ma hatvannyolc országban dolgozik folyamatosan. Épp ezért nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy nem hagy el bennünket, megáld minket; és az elmúlt négy évben megvalósult munkáért is hálát adunk Neki.

Az egyik legfontosabb dolog mindenkinek a saját szakmai, társadalmi környezetében és családjában végzett apostolkodása

Ismerjük a kihívásokat, amelyeket a jelenlegi társadalom mindenhol a keresztény élet és a kereszténység terjesztése elé állít, mindannyiunk tapasztal több-kevesebb ilyen helyzetet, amelyek néhány helyen megnehezítik az apostoli munkát. Mégis sokfelé történik nagyon sok jó, ezért szeretnénk, hogy az Úr több kéz közreműködésére számíthasson az Evangélium örömének terjesztésében a föld legutolsó sarkáig. Sem a hivatás és apostoli küldetés szépsége és a saját korlátaink közötti aránytalanság, sem a külső nehézségek nem adhatnak okot arra, hogy reményünk és örömünk fogyatkozzon az Istennek, az Egyháznak és az egész világnak végzett szolgálatunkban.

Másrészről jelenleg nagyon pozitív a kommunikáció és a városok és országok közötti mozgás könnyedsége, amely lehetővé teszi a szervezeti és irányítási felépítés számbeli csökkentését, természetesen anélkül, hogy természetén változtatnánk, hiszen „nem adhatunk hozzá, nem vehetünk el és nem változtathatunk semmin, ami a Mű szellemiségét vagy szervezetét illeti” (Iránymutatás 1934.III.19. 20.pont).

A felépítés számbeli csökkentése - miután a Központi Tanácsadó Testület és az Általános Tanács tanulmányozta – nagyobb mozgékonyságot és hatékonyságot tesz majd lehetővé a munkában, és több figyelmet lehet fordítani az emberekre, mindenkinek a saját szakmai, társadalmi környezetében és családjában végzett apostolkodására, együtt a képzési tevékenységekkel, melyeket a prelatúra központjaiban vagy azokból támogatnak.

Imádságotokra támaszkodom és mindannyiótok elkötelezettségére és személyes kezdeményezésére

Ehhez szükséges egy bizonyos területi újjászervezés. Ha például két meghatározott országban a Mű munkáját most két assesoria és két komisszió irányítja, akkor tanulmányozni fogják, hogy az aktuális eszközökkel és az elmúlt években szerzett tapasztalatok segítségével hatékonyabb lehet-e egy komisszió és egy assesoria ezeken a területeken, megtartva minden eddigi apostoli kezdeményezést. Horvátország és Szlovénia esetében már megvalósult ez az egyesítés. Ezen átszervezés meghatározásához magával értetődően az érintett komissziók és assesoriák véleményével számolunk minden esetben, és fokozatosan kerül megvalósításra.

Imádságotokra támaszkodom és mindannyiótok elkötelezettségére és személyes kezdeményezésére, hogy Atyánk üzenetét a mai korban megvalósítsuk. Bízzuk ezt a tervet Szűz Mária anyai közbenjárására, és különösen ebben az évben Szent Józsefre is.

Minden szeretetemmel megáldalak benneteket,

Atyátok,

Róma, 2021. január 30.