A Prelátus üzenete (2020. január 5)

Mons. Fernando Ocáriz azt javasolja, hogy az új év elején elmélkedjünk a hitünkről az Isten irántunk való szeretetében.

Lelkipásztori levelek és üzenetek
Opus Dei - A Prelátus üzenete (2020. január 5)

Drága gyermekeim: Jézus oltalmazza leányaimat és fiaimat!

Az új év elején már biztosan eszünkbe jutott, amit Szent Josemaría mondott: “Új év, új küzdelem!” Küzdelem, amihez szükséges a mi erőfeszítésünk, de amihez elsősorban az isteni kegyelem kell. Figyeljük meg a magvetőről szóló példabeszédet azzal a vággyal, hogy mi is “jó föld”(Mt 8,13) legyünk és befogadjuk Isten ajándékát, a bőséges gyümölcsöt hozó magot. Jézus ezt az ajándékot adja nekünk minden nap az Eucharisztiában.

A kafarnaumi zsinagógában ezt mondja az Úr: “Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek.”(Jn 6,53) Az évkezdésnek jó módja lehet, ha megújítjuk hitünket, s mélyebben és hálásabban hiszünk Isten irántunk való szeretetében (vö. 1 Jn 4,16), amit Ő szentségileg láthatóvá tesz számunkra az Eucharisztiában. Így a küzdelmünket jól irányítjuk afelé, hogy “jó föld” legyünk és befogadjuk a magot.

Tekintsünk Jézusra, aki – annak ellenére, hogy mi nagyon kicsik vagyunk – szeretne bennünket új hatékonysággal és új örömmel eltölteni.

Minden szeretetemmel megáldalak benneteket,

Atyátok,

Róma, 2020. január 5.