A Prelátus üzenete (2019. október 1.)

Október 2-a közeledtével arra hív bennünket a prelátus, hogy megújult optimizmussal és lendülettel vigyük el Krisztust az emberekhez.

Lelkipásztori levelek és üzenetek
Opus Dei - A Prelátus üzenete (2019. október 1.)

Drága gyermekeim, Jézus oltalmazza leányaimat és fiaimat!

Szeptemberben néhány napot arra szántunk Rómában, hogy megvizsgáljuk a keresztény képzés szükségességét és kihívásait napjainkban. Felelevenítettük többek között az Atyánknak azt a meggyőződését, hogy az Opus Deiben nyújtott képzésnek arra kell irányulnia, hogy „optimista és élettel teli keresztényeket képezzünk, akik képesek a világban élni isteni kalandjukat” (Levél, 1939.X.2.)

Éljünk reménnyel teli optimizmussal és segítsünk másoknak is így élni, tudva azt, hogy nemcsak a saját szegény erőnkre támaszkodunk, hanem az Isten kegyelmére (vö. Mt 28,20). Cselekedjünk élettel telien, nem engedve a tehetetlenségnek, hanem mindig a Szentlélek hangjára hallgatva (vö. 2 Kor 3,6). Így minden nap - szent merészséggel - előre tudunk haladni abban a kalandban, hogy minden férfinak és nőnek elvigyük Krisztus barátságát a hétköznapi életen keresztül (vö. Mk 16,15).

Ahogy közeledünk az alapítás egy újabb évfordulójához, ezek a gondolatok segíthetnek, hogy továbbra is előmozdítsuk magunkban és másokban az optimizmust és a lendületet annak vállalásához, hogy Krisztust helyezzük minden emberi tevékenység csúcsára.

Végül azt szeretném kérni, hogy imádkozzatok a Ferenc pápa által kezdeményezett rendkívüli missziós hónapért és a püspöki szinódusért, amely néhány napon belül kezdődik Rómában.

Minden szeretetemmel megáldalak benneteket!

Atyátok,

Róma, 2019. október 1.