A Prelátus üzenete 2019. június 14.

Mons. Ocáriz arra buzdít bennünket, hogy a júniusi ünnepeket mély örömmel és Isten iránti hálával éljük, mert Ő végtelenül szeret.

Lelkipásztori levelek és üzenetek
Opus Dei - A Prelátus üzenete  2019. június 14.

Drága gyermekeim, Jézus oltalmazza leányaimat és fiaimat!

Ebben a hónapban hitünk alapvető ünnepeit és főünnepeit ünnepeljük: Urunk mennybemenetelétől kezdve, amely 2-án volt, egészen 29-ig, amikor Szent Pétert és Szent Pált fogjuk ünnepelni. Mindegyik a maga sajátosságaival kiváló alkalom arra, hogy még intenzívebben hálát adjunk Urunknak az Ő óriási szeretetéért. Következésképpen ezek az ünnepek arra hívnak, hogy megosszuk örömünket másokkal és többet legyünk a családunkkal, a Mű központjaiban éppúgy, mint a szupernumeráriusok és agregátusok otthonaiban.

Bár az örömet nem ugyanúgy éljük meg minden pillanatban és körülmények között, de mindig örülhetünk, az emberileg kellemes és a szenvedés okozó pillanatokban is. Ahogy Jézus az apostoloknak mondta, úgy mondja nekünk is: „az én örömöm legyen bennetek és örömötök teljes legyen” (Jn15,11). Szent Pál pedig felszólít: „Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek.” (Fil4,4)

Így tehát még a saját gyengeségeink és bűneink se szabad, hogy elszomorítsanak, mert - mint ahogy a tékozló fiúval történt (vö. Lk 14, 22-25) - a valódi öröm abból a bizonyosságból születik, hogy Isten mindig végtelenül szeret minket, és „óriási ünnepséget szervez számunkra, a bűnbánat mély öröméét” (Szt. Josemaría levele, 1974.II.14. 7.pont).

Így leszünk képesek Jézussal mindig a béke és az öröm magvetői lenni.

Minden szeretetemmel megáldalak benneteket!

Róma, 2019. június 14.