Unha asociación de clérigos

A Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz é unha asociación de clérigos intrinsecamente unida á Prelatura do Opus Dei.