Unha axuda na vocacion sacerdotal

A Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz ofrece aos seus socios e aos clérigos que participan das súas actividades uns medios espirituais para soster e apoiar a vida interior, a formación doctrinal e pastoral, e a unión fraterna entre os sacerdotes.