Number of articles: 353

Apaizak eta laikoak

Prelatu batek, bere presbiterioak edo klerikoek, eta laikoek, gizonezkoak nahiz emakumezkoak azken hauek, osatzen dute Opus Dei.

Opus Dei

Heziera bideak

Prelatutzak etengabeko heziera eskaintzen die bere kideei. Heziera bideak kide bakoitzaren familia, lanbide eta gizarteko eginbeharrak betetzearekin bateragarriak izaten dira.

Opus Dei

Historia

Opus Deiren historia laburra

Historia del Opus Dei