Otoitza

San Josemaria Escriva

Opus Deiren Sortzailea Jaungoiko gure Jauna: norbere lanaren bitartez eta kristau lauen eginbeharrak eginez, santutasunean aurreratzeko bide bat erakutsi baitiguzu, eta bide hori, Opus Dei, munduan sortzeko laguntzaile leial izatearren San Josemaria, apaiza, Ama Birjinaren bitartez ezin konta ahala graziaz apaindu: emadazu neronek ere jakin dezadan nire bizitzako une eta egoera guztiak Zu maitatzeko bide bihurtzen eta isil eta pozik Elizari, Erromako Aitari eta lagun hurkoen arimei zerbitzatzen, mundu honetako bideak sinesmen eta maitasunaren argiaz argituz.

Emadazu San Josemariaren bitartez eskatzen dizudan mesedea...(eskatu). Hala bedi.

Gure Aita, Agurmaria, Aintza.