Τι είναι ένας Συνεργάτης

Οι Συνεργάτες του Opus Dei είναι άντρες ή γυναίκες - Καθολικοί και μη - οι οποίοι δεν έχουν ενσωματωθεί στην αρχιερατία του Opus Dei, πλην όμως συνδράμουν με τους πιστούς της αρχιερατίας σε διάφορες εκπαιδευτικές, φιλανθρωπικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Οι Συνεργάτες του Opus Dei είναι άντρες ή γυναίκες - Καθολικοί και μη - οι οποίοι δεν έχουν ενσωματωθεί στην αρχιερατία του Opus Dei, πλην όμως συνδράμουν με τους πιστούς της αρχιερατίας σε διάφορες εκπαιδευτικές, φιλανθρωπικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Η βασική συμβολή των Συνεργατών προς αυτά τα διακυβεύματα είναι αυτή της προσευχής, αλλά μπορούν βεβαίως και να προσφέρουν αρωγή μέσω της εργασίας τους ή ακόμα και οικονομικά. Λαμβάνουν δε τα πνευματικά χαρίσματα που η Εκκλησία προσφέρει σε αυτούς που βοηθούν το Opus Dei. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται προνόμια τα οποία οι Συνεργάτες, δεδομένου ότι συντάσσονται με τους όρους που θεσπίστηκαν από την Εκκλησία, μπορούν να απολαμβάνουν σε συγκεκριμένες ημέρες του έτους και όταν από αφοσίωση ανανεώνουν τις υποχρεώσεις (δεσμεύσεις) τους ως Συνεργάτες. Από την αρχιερατία του Opus Dei λαμβάνουν επίσης την πνευματική βοήθεια από τις προσευχές όλων των μελών.

Για να είναι κάποιος Συνεργάτης δεν απαιτείται μια συγκεκριμένη Θεία κλήση. Γενικά οι Συνεργάτες προέρχονται από τους συγγενείς, τους φίλους, τους συναδέλφους και τους γείτονες των μελών του Opus Dei ή ακόμα μπορούν να προέρχονται μεταξύ αυτών που είναι αφοσιωμένοι στον Άγιο Χοσεμαρία, μεταξύ αυτών που συμμετέχουν στο Αποστολικό έργο της αρχιερατίας ή και μεταξύ αυτών που ενδιαφέρονται για το εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο που προάγεται μέσω των αποστολικών πρωτοβουλιών των πιστών του Opus Dei. Δεν είναι απαραίτητο για κάποιον να είναι Καθολικός για να είναι Συνεργάτης. Ο Βικάριος του αρχιερατίου σε κάθε χώρα δύναται να διορίσει ένα πρόσωπο ως Συνεργάτη, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει προταθεί από ένα μέλος του Opus Dei.

Οι Συνεργάτες που το επιθυμούν μπορούν να παρακολουθούν τα μέσα δόμησης της αρχιερατία. Αυτό τους βοηθά να εμβαθύνουν στην πνευματική τους ζωή, να αγαπούν και να υποστηρίζουν τον Πάπα και τους Επισκόπους και να φέρουν προσωπική μαρτυρία στην Χριστιανική τους κλήση χωρίς ωστόσο να ενεργούν ως ομάδα.

Πολλοί άνθρωποι επίσης ανακάλυψαν την δυνατότητα να κάνουν πράξη και να μεταδώσουν σε άλλους στον κοινωνικό τους περίγυρο ως απλοί Χριστιανοί, ένα από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του πνεύματος της Opus Dei: την καθαγίαση της συνηθισμένης εργασίας, του οικογενειακού έργου και των κοινωνικών καθηκόντων.

Χριστιανικές κοινότητες μπορούν επίσης να διοριστούν ως Συνεργάτες της Opus Dei. Η συνεργασία αυτών των κοινοτήτων ( οι οποίες μέχρι στιγμής ανέρχονται σε πεντακόσιες ) συνίστανται στην καθημερινή προσευχή για το έργο της αρχιερατίας.