Οι άνθρωποι του Opus Dei

Το θρησκευτικό κίνημα Opus Dei αριθμεί περί τα 90.000 μέλη,άντρες και γυναίκες.Το 98% είναι απλοί άνθρωποι, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι παντρεμένοι. Το υπόλοιπο 2% είναι ιερείς.

Απλόι άνθρωποι και ιερείς ή Λαός και κλήρος

Το Opus Dei απαρτίζεται από την αρχιερατία, δηλαδή ένα δικό της πρεσβυτέρειο κληρικών και από απλούς άντρες και γυναίκες. Δεν υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες μελών στο Opus Dei. Υπάρχουν απλώς διαφορετικοί τρόποι βίου της ίδιας Χριστιανικής κλήσης, ανάλογα με τις διαφορετικές συνθήκες του καθενός: νυμφευμένος ή μη, υγιής ή ασθενής κλπ.

Η πλειονότης των πιστών της αρχιερατίας (περίπου το 70% του συνόλου των μελών) είναι supernumerati. Γενικά είναι παντρεμένοι άντρες ή γυναίκες, για τους οποίους η καθαγίαση των οικογενειακών υποχρεώσεων είναι το πιο σημαντικό μέρος της Χριστιανικής τους ζωής.

Το υπόλοιπο των πιστών της αρχιερατίας είναι άντρες και γυναίκες που δέσμευσαν τους εαυτούς τους εν τη αγαμία, για αποστολικούς λόγους. Συντροφικά ζουν με τις οικογένειές τους. Οι Numeraries συνήθως ζουν σε κέντρα του Opus Dei και είναι πάντα ολοκληρωτικά διαθέσιμοι να παρευρίσκονται στα αποστολικά έργα (αποστολικές δεσμεύσεις) και στο σχηματισμό των άλλων πιστών της αρχιερατίας. Μερικές από τις γυναίκες numeraries επονομαζόμενες numerary assistants, αφιερώνουν τον εαυτό τους στις τοπικές ευθύνες των κέντρων της Prelature, πράγμα το οποίο είναι για αυτές η συνήθης επαγγελματική εργασία. Προσπαθούν να διευκολύνουν το αποστολικό έργο, το δικό τους αλλά και των άλλων μελών,δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ενός Χριστιανικού οίκου.

Η απόφαση για να αιτήσει κάποιος να γίνει αποδεκτός από την Opus Dei ως numerary assistant απαιτεί διάθεση για εργασία στο σπίτι και την επιθυμία να αποκτήσει μια επαρκή επαγγελματική προπαρασκευή. Όπως ακριβώς οι numerary γυναίκες οι οποίες επίσης μερικές φορές κάνουν το ίδιο έργο στα κέντρα του Opus Dei, φέρουν εις πέρας αυτό το έργο όχι ως υπάλληλοι ή απασχολούμενες σε σπίτι κάποιου άλλου αλλά ως μητέρες ή αδελφές που προσφέρουν έργο στο δικό τους σπίτι.

Οι ιερείς της Prelature προέρχονται από τους απλούς ανθρώπους του Opus Dei: numeraries και associates οι οποίοι είναι ελεύθερα διατεθειμένοι να γίνουν ιερείς και μετά από χρόνια παραμονής στην αρχιερατία και έχοντας κάνει τις σπουδές που απαιτούνται για την ιεροσύνη,προσκαλούνται από τον Prelate για να λάβουν holy orders (το ιερό σχήμα; - ιερό αξίωμα;). Το κύριο ποιμενικό υπούργημα είναι να υπηρετούν τους πιστούς της Prelature καθώς και τις αποστολικές δραστηριότητες που προάγονται από αυτούς.

Οικογενειακή ατμόσφαιρα

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Opus Dei είναι η Χριστιανική οικογενειακή ατμόσφαιρα.Αυτή είναι πάντα παρούσα σε όλες τις δραστηριότητες που οργανώνει η Prelature.Είναι εμφανέστατη στην οικογενειακή ζεστασιά που βρίσκεται στα κέντρα της,στην απλότητα και στην εμπιστοσύνη με τις οποίες τα μέλη συναναστρέφονται μεταξύ τους και στην προθυμία και ετοιμότητα να βοηθούν και να δείχνουν κατανόηση, να είναι ευγενικοί και πάντα να προσπαθούν να το επιδείξουν στην καθημερινή ζωή τους.

Κατανομή των μελών

Από το σύνολο των μελών της αρχιερατίας (90.000 άτομα), περίπου το 57% είναι γυναίκες και το 43% άντρες.

Η γεωγραφική κατανομή είναι περίπου η ακόλουθη:

Αφρική 2.000

Ασία και Ειρηνικός 5.000

Αμερική 33.000

Ευρώπη 50.000