Δραστηριότητες

Το Opus Dei έχει πνευματικές δομές που στοχεύουν να βοηθήσουν τον κόσμο να αναπτύξει την πνευματική ζωή του και το Αποστολικό έργο του.

Αυτές οι δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στα κέντρα του Opus Dei ή σε Εκκλησίες, αίθουσες ή ιδιωτικές οικίες.

Δραστηριότητες

"Η κύρια δραστηριότητα του Opus Dei συνίσταται στο να προσφέρει στα μέλη της, και σε άλλους ανθρώπους τα πνευματικά μέσα που χρειάζονται για να ζήσουν ως καλοί Χριστιανοί εν μέσω του κόσμου" όπως δήλωνε ο ιδρυτής του Opus Dei Άγιος Χοσεμαρία Εσκριβά.

Πνευματική δόμηση

Οι πιστοί της αρχιερατείας παρακολουθούν εβδομαδιαία μαθήματα που καλούνται "κύκλοι", ασχολούμενοι με θέματα θεολογικά και ασκητικά και μία ημέρα του μήνα αφιερώνουν για περισυλλογή, χρόνο για προσωπική προσευχή και σκέψεις σε θέματα που αφορούν την Χριστιανική ζωή. Επιπροσθέτως,παρακολουθούν μία ετήσια απόσυρση διαρκείας τριών έως πέντε ημερών. Παρόμοιες δραστηριότητες επίσης παρέχουν στους συνεργάτες, σε νέους και σε όποιον άλλον επιθυμεί να παρακολουθήσει.

Αυτή η δόμηση δίδεται στα κέντρα της αρχιερατείας και σε άλλα κατάλληλα μέρη.Παραδείγματος χάριν, ένας κύκλος μπορεί να συντελεστεί στο σπίτι ενός εκ των ατόμων που τον παρακολουθεί και μία ημέρα περισυλλογής δύναται να λάβει χώρα στην Εκκλησία της οποίας ο ενοριακός ιερέας επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί για αυτόν τον σκοπό.

Προσωπικό Αποστολικό Έργο

Η προσωπική μαρτυρία είναι πάντα το πιο σημαντικό Αποστολικό Έργο στο Opus Dei. Είναι ένα αποστολικό έργο μαρτυρίας, μία ειδική και αποτελεσματική βοήθεια που δίδεται στους άλλους, στο χώρο της εργασίας και σε άλλες συνθήκες της καθημερινής ζωής: ένα προσωπικό αποστολικό έργο συντελείται μέσω του λόγου και του παραδείγματος. Ως αποτέλεσμα, το αποστολικό έργο των μελών δεν περιορίζεται σε ιδιαίτερους τομείς όπως η εκπαίδευση ή η φροντίδα των ασθενών. Όπως μας θυμίζει η ΚΚΚ, όλοι οι Χριστιανοί, οποιοδήποτε κι αν είναι το κοσμικό τους επάγγελμα πρέπει να βοηθούν να ευρίσκονται Χριστιανικές λύσεις στα εκάστοτε κοινωνικά προβλήματα, δίδοντας παράλληλα συνεχόμενη μαρτυρία της πίστης τους.

Συλλογικό Αποστολικό Έργο

Μερικοί πιστοί της αρχιερατείας, μαζί με τους Συνεργάτες του Opus Dei και άλλους, αναλαμβάνουν φιλανθρωπικές ή εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για τις οποίες συμβουλεύονται τον πνευματικό και επιστημονικό προσανατολισμό της αρχιερατείας. Μεταξύ αυτών των αποστολικών έργων συμπεριλαμβάνονται σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Πανεπιστήμια, κέντρα γυναικών, ιατρικές κλινικές σε υποανάπτυκτες περιοχές, Σχολές αγροκαλλιέργειας, Ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης, φοιτητικές εστίες και πολιτιστικά κέντρα. Αυτές οι πρωτοβουλίες αποβλέπουν πάντα στις κοινωνικές ανάγκες της πόλης ή της χώρας όπου εδράζονται. Η αρχιερατεία δεν εμπλέκεται σε οιοδήποτε μη κερδοσκοπικό, διαφημιστικό ή πολιτικό εγχείρημα.

Αυτές οι πρωτοβουλίες ονομάζονται Συλλογικό Αποστολικό Έργο διακριτά ξεχωριστές από το προσωπικό αποστολικό έργο του κάθε μέλους, το οποίο και είναι το κύριο αποστολικό έργο του Opus Dei. Το Συλλογικό Αποστολικό Έργο συνήθως καθορίζεται από ένα μη κερδοσκοπικό συλλογικό όργανο που διευθύνεται από το δικό του Διοικητικό Συμβούλιο και Διοικητικό προσωπικό. Η αρχιερατεία έχει την ευθύνη για τον πνευματικό και επιστημονικό προσανατολισμό, εγγυώμενη ότι αυτός ο προσανατολισμός θα είναι πιστός στις Καθολικές Διδαχές. Εκτός αυτής της Χριστιανικής προέλευσης, αυτά τα αποστολικά έργα είναι ανοικτά σε άτομα κάθε θρησκείας σεβόμενα απόλυτα την καθ'όλα νόμιμη ελευθερία της συνείδησης όλων όσων συμμετέχουν. Κάθε εγχείρημα υποστηρίζεται οικονομικά με τον ίδιο τρόπο όπως και σε κάθε άλλο παρόμοιο ίδρυμα, δίδακτρα, οικιακά τέλη, χορηγίες, δωρεές κλπ. Δεδομένου του τύπου του έργου που αναλαμβάνουν ως μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τα Συλλογικά Αποστολικά Έργα χρειάζονται ουσιαστικές δωρεές από τους πιστούς του Opus Dei, Συνεργάτες και άλλους. Συχνά επίσης λαμβάνουν επίσημες επιδοτήσεις από κυβερνητικούς οργανισμούς και χορηγίες από ιδιωτικά ιδρύματα και εταιρείες.

Επιπροσθέτως στα Συλλογικά Αποστολικά Έργα υπάρχουν και άλλα ιδρύματα διαχειριζόμενα από πιστούς της αρχιερατείας και φίλους τους επί των οποίων η αρχιερατεία δεν αναλαμβάνει ουδόλως την ευθύνη για την πνευματική και επιστημονική προέλευση, πλην όμως δίδει κάποια βοήθεια σε αυτόν τον τομέα π.χ. προμηθεύοντας έναν εφημέριο για το ίδρυμα.

Παραδείγματα Συλλογικού Αποστολικού Έργου

- Πανεπιστήμιο της Ναβάρρα, που ιδρύθηκε στην Παμπλόνα, στην Ισπανία, το έτος 1952. Έχει είκοσι σχολές και Ινστιτούτα. Το Pamplona Campus συμπεριλαμβάνει μία ιατρική Σχολή μαζί με ένα νοσοκομείο. Μία Σχολή Επιχειρήσεων και το Ινστιτούτο Higher Business Studies (IESE) το οποίο βρίσκεται στην Βαρκελώνη.

Μεταξύ άλλων πνευματικών δραστηριοτήτων Πανεπιστημιακού επιπέδου συμπεριλαμβάνονται το Πανεπιστήμιο του Πιούρα (Περού), το Πανεπιστήμιο La Sabana (Κολομβία) και το Πανεπιστήμιο Ασίας και Ειρηνικού (Φιλιππίνες).

- Το Monkole, στην Κινσάσα, είναι ένα νοσοκομείο το οποίο κάθε χρόνο εξυπηρετεί χιλιάδες ανθρώπους που έχουν απόλυτη ανάγκη. Ιατροφαρμακευτική στήριξη δίδεται επίσης σε ταξιδιώτες διανομείς σε δύο άλλες περιοχές εκτός της πρωτεύουσας (στην Eliba και στο Kimbondo). Υπαγόμενο στο Monkole είναι το Higher Institute of Nursing, το οποίο προετοιμάζει νέες γυναίκες του Κονγκό για το επάγγελμα της νοσηλευτικής.

- Midtown Sports and Cultural Center στο Σικάγο, εδρεύει σε μια πολυφυλετική συνοικία όπου ζουν πολλοί νέοι, προσφέροντας προγράμματα Ακαδημαϊκής, ανθρωπιστικής, πνευματικής και αθλητικής δομής. Τα προγράμματα αυτά βοηθούν στην αντιστάθμιση για μερικές από τις ανεπάρκειες που προκύπτουν στο τοπικό κοινωνικό περιβάλλον. Όπως αναφέρθηκε το 2015, για τα προηγούμενα δεκαπέντε χρόνια το 100% των σπουδαστών που αποφοίτησε από το High school συνέχισαν σε κολλεγιακές σπουδές, αυτό είναι ένα ποσοστό αναμφισβήτητα πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο των νέων της περιοχής.

-Toshi, στα δυτικά του Mexico City, είναι ένα Ινστιτούτο για γυναίκες σε μια αγροτική περιοχή η οποία κατοικείται από ευάριθμες εθνικιστικές ομάδες. Μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, προσφέρει Διοικητική εκπαίδευση που βοηθά τις γυναίκες να βρουν θέσεις εργασίας σε Επιχειρήσεις και στη δημόσια ζωή των πλησιέστερων πόλεων.