Sankt Josemaría Escrivá de Balaguer

Sankt Josemaria Escriva de Balaguer´s liv (1902 – 1975), Opus Dei´s grundlægger.

Peterspladsen, d. 6. oktober 2002.

Josemaría Escrivá de Balaguer blev født i Barbastro (Huesca, Spanien) d. 9. januar 1902. Hans forældre hed José og Dolores. Han havde fem søskende: Carmen (1899-1957), Santiago (1919-1994), og tre andre mindre søskende som døde som små. Escrivá ægteparret gav deres børn en helt igennem kristen opdragelse.

I 1915 gik faderens firma, en stofhandel fallit; og familien blev nødt til at flytte til Logroño, hvor faderen fandt et andet arbejde. I den by begyndte Josemaría at fornemme, at Gud ønskede noget af ham, efter at han havde set nogle fodspor i sneen efter en barfodet munk; dog vidste han endnu ikke præcist, hvad det var, Gud ville. Han tænker, at han lettere vil kunne finde ud af, hvad det er, hvis han bliver præst, og begynder derfor at forberede sig i Logroño og senere på præsteseminariet i Zaragoza.

Han følger sin fars råd og studerer også jura på Zaragoza Universitetet som almindelig elev. Hr. José Escrivá døde i 1924, og Josemaría bliver familiens overhoved. D. 28. marts 1925 bliver han præsteviet og begynder at virke først i en landmenighed og siden i Zaragoza.

I 1927 flytter han til Madrid med sin biskops tilladelse for at få en doktorgrad i jura. D. 2. oktober 1928 i Madrid lader Gud ham se, hvad han ønsker af ham, og han grundlægger Opus Dei. Fra den dag af arbejder han med al sin energi på at udvikle den organisation, som Gud beder ham om, samtidig med at han fortsætter sit pastorale embede, som han har i sin varetægt i de år, og som dagligt sætter ham i forbindelse med sygdom og fattigdom på hospitaler og i de fattige områder i Madrid.

Da den spanske borgerkrig brød ud i 1936 befandt Josemaría sig i Madrid. Forfølgelse af præster gør det nødvendigt for ham at søge tilflugt forskellige steder. Han udøver sjælesorg i det skjulte, indtil det lykkes for ham at komme ud af Madrid. Efter at have vandret over Pyrenæerne ind i Sydfrankrig flytter han til Burgos (Spanien).

På hans helligkåringsdag sagde Johannes Paul II om Sankt Josemaria at han er "det almindeliges helgen"

Da krigen slutter i 1939, rejser han tilbage til Madrid. I de følgende år leder han utallige åndelige øvelser for lægfolk og for præster. Det samme år 1939 afslutter han sin doktorgrad i Jura.

I 1946 slår han sig ned i Rom. Han får doktorgraden i teologi på Lateranuniversitetet. Han bliver udnævnt til rådgiver i to af Vatikanets råd, æresmedlem af det pavelige teologiakademi og Pavens æresprælat. Han følger opmærksomt forberedelserne og sessionerne på det andet vatikankoncil (1962-1965) og holder en nær kontakt med mange af koncilsfædrene..

Fra Rom rejser han adskillige gange til forskellige lande i Europa for at fremme oprettelsen og konsolideringen af Opus Dei´s apostoliske arbejde. Med samme formål giver han sig ud på sine lange rejser fra 1970 til 1975 i Mexico, den Iberiske halvø og til Sydamerika, hvor han desuden holder katekismusmøder med store grupper af mennesker.

D. 26. juni 1975 dør han i Rom. Tusinder af pesoner, deriblandt mange biskopper fra forskellige lande – sammenlagt en trediedel af verdens biskopper – søger om, at pavestolen vil åbne hans saligkåringsproces.

D. 17. maj 1992 saligkårer Johannes Paul II Josemaría Escrivá de Balaguer. Og ti år senere bliver han erklæret helgen d. 6. oktober 2002 på Peterspladsen i Rom for en kæmpestor folkemængde. Ved den lejlighed sagde Paven i sin prædiken: “ Følg i hans fodspor, og udbred i samfundet uden hensyn til race, klasse, kultur eller alder overbevisningen om, at vi alle er kaldet til hellighed ".

Hvis du gerne vil bede ved Sankt Josemaria´s jordiske rester, kan du finde dem i kirken Santa Maria de la Paz i Rom. Læs mere her. Eller download piecen med flere oplysninger i pdf format