Hvad indebærer det at være medarbejder i Opus Dei?

Medarbejdernes opgave er at hjælpe til i Prelaturets apostoliske arbejder.

Dens formål er at fremme en dyb opmærksomhed i alle dele af samfundet om alle menneskers kald til hellighed og især om den helliggørende værdi i det almindelige, professionelle arbejde og i ethvert menneskes opfyldelse af sine hverdagspligter.

Hjælpen kan være af åndelig eller materiel art. Medarbejdernes åndelige hjælp består i at bede engageret, om muligt dagligt, for Prelaturet og dets apostoliske arbejde. Den materielle støtte kan bestå af bidrag i form af penge, tid eller egen arbejdsindsats i nogle af Prelaturets apostoliske aktiviteter.