Bede Biskop Alvaro om forbøn

Bøn til privat brug

Barmhjertige Gud, du som gav din tjener, biskop Alvaro, nåde til at være en mønsterværdig hyrde i Kirkens tjeneste og en tro søn og efterfølger af Opus Deis grundlægger, den hellige Josemaría, giv, at jeg også trofast må leve op til det kristne kalds fordringer og bruge alle livets forhold og omstændigheder som anledning til at elske dig og arbejde for Guds Rige. Herliggør nådigt din tjener Alvaro, og lad mig på hans forbøn blive bønhørt, når jeg beder dig om ... (personlig bøn). Amen.

Fadervor, Hil dig, Maria, Ære være Faderen. I overensstemmelse med pave Urban VIII’s dekreter erklærer vi, at det på ingen måde er hensigten at foregribe de kirkelige autoriteters afgørelse, og at denne bøn ikke er beregnet til offentlig brug.

Enhver der blevet bønhørt takket være biskop Alvaro del Portillos forbøn bedes meddele dette til Prelatur Opus Dei, Tyrgatan 2, SE – 114 27 Stockholm.

Med kirkelig tilladelse fra Vikariatet i Rom.