Número d'articles: 55

54. Què diu l'Evangeli de Judes?

Entre els diversos evangelis apòcrifs que apareixen esmentats pels Pares i antics autors eclesiàstics es troba el denominat Evangeli de Judes.

Jesucrist

53. Què va succeir en el Concili de Nicea?

El Concili I de Nicea és el primer Concili Ecumènic, és a dir, universal, ja que van participar-hi bisbes de totes les regions on hi havia cristians.

Jesucrist

52. Què va ser l'Edicte de Milà?

Al començament del segle IV, els cristians van ser altra vegada terriblement perseguits. L'emperador Dioclecià, juntament amb Galeri, va escometre l'any 303 el que es coneix com la “gran persecució”, en un intent de restaurar la unitat estatal, amenaçada al seu entendre per l'incessant creixement del cristianisme.

Jesucrist

51. Qui va ser Constantí?

Flavius Valerius Aurelius Constantinus (272-337), conegut com Constantí I o Constantí el Gran, va ser emperador de l’imperi Romà des de l’any 306 a l’any 337. Ha passat a la història com el primer emperador cristià.

Jesucrist

50. Quines afinitats polítiques tenia Jesús?

Jesús va ser acusat davant l’autoritat romana de promoure una revolta política (cf. Lc 23, 2). Mentre deliberava, el procurador Pilat va rebre pressions perquè el condemnés a mort per aquest motiu: «Si deixes anar aquest no ets amic del Cèsar! Tot el qui es fa rei va contra el Cèsar!» (Jn 19,12). Per això, al titulus crucis on s’indicava el motiu de la condemna estava escrit: «Jesús Natzarè, rei dels jueus».

Jesucrist

49. Qui va ser Ponç Pilat?

Ponç Pilat va ocupar el càrrec de prefecte de la província romana de la Judea des de l’any 26 d. de C. fins al 36 o començaments del 37 d. de C.

Jesucrist

48. Què és el Sant Greal? Quines relacions té amb el Sant Calze?

La paraula “greal” etimològicament ve del llatí tardà “gradalis” o “gratalis”, que deriva del llatí clàssic “crater”, got.

Jesucrist

47. Jesús va voler realment fundar una Església?

La predicació de Jesús es dirigia en primer lloc a Israel, com ell mateix ho va dir als qui el seguien: «No he estat enviat sinó a les ovelles perdudes de la casa d'Israel» (Mt 15, 24).

Jesucrist

46. Com s’expliquen els miracles de Jesús?

Entre les acusacions més antigues de jueus i pagans contra Jesús es troba la de ser un mag. En el segle II, Orígenes refuta les imputacions de màgia que Cels fa del Mestre de Natzaret i a les quals al·ludeixen sant Justí, Arnobi i Lactanci.

Jesucrist

45. Què diu l’Evangeli de Felip?

Es tracta d’un escrit contingut al Còdex II de la col·lecció de còdexs coptes de Nag-Hammadi (NHC), ara al Museu copte de El Caire. No té res a veure amb un altre Evangeli de Felip citat per sant Epifani, qui diu que l’usaven uns heretges d’Egipte, o amb el que altres escriptors eclesiàstics esmenten com dels maniqueus.

Jesucrist