Número d'articles: 64

Vídeos de sant Josepmaria sobre Jesucrist

“El meu amic no creu en els preveres”, li van dir a sant Josepmaria. “Jo tampoc!”, va respondre el sacerdot. “Jo crec per nostre Senyor Jesucrist”.

Jesucrist

Jesucrist

Jesucrist va assumir la natura humana sense deixar de ser Déu: és veritable Déu i veritable home. És el model que tots els cristians volen imitar. Per facilitar-ho, en aquesta web hi ha diversos recursos.

Jesucrist

La figura històrica de Jesús

Qui és Jesús? Què sabem d'Ell? L'autor d'aquest article defineix la figura de Crist com "una pedra d'escàndol per a la raó".

Jesucrist

El rostre de Jesús

"Que cerqui la vostra presència, que aprengui a trobar-la i a mostrar-la, que sàpiga descobrir-la en les coses corrents de la meva vida, que adverteixi realment que sou Vós".

Jesucrist

A l'encontre de Jesús

Com a Emaús, moltes vegades ens agradaria que Jesús romangués amb nosaltres, per donar-nos consell, consol i afecte. En aquest article s’anima a cercar aquest Crist en l'Eucaristia.

Jesucrist

Més sobre Jesucrist

Articles diversos sobre la figura i els ensenyaments de Jesucrist.

Jesucrist

Estudis a propòsit de Jesucrist

Estudis teològics sobre Jesucrist publicats a Romana.

Jesucrist

Caminar vers Jesucrist

En aquest article contemplem el passatge de l'Evangeli en què Jesús camina sobre les aigües. Ficant-nos en l’escena –com si fóssim un personatge més– comprendrem que al costat d'Ell se superen les dificultats, inseguretats i temors.

Jesucrist

La novetat en el Crist

Déu s’ha fet home per donar-nos la vida eterna, però també per fer-nos feliços en la vida terrenal. Aquest assaig és una reflexió sobre les implicacions que té per al cristià la vinguda del Crist a la terra.

Jesucrist

54. Què diu l'Evangeli de Judes?

Entre els diversos evangelis apòcrifs que apareixen esmentats pels Pares i antics autors eclesiàstics es troba el denominat Evangeli de Judes.

Jesucrist