Número d'articles: 24

Estructura de la prelatura de l’Opus Dei

El prelat és l'ordinari propi de la prelatura. El govern de la prelatura de l'Opus Dei és col·legial: el prelat i els seus vicaris ocupen sempre els seus càrrecs amb la cooperació de consells.

Últimes notícies

Alguns estudis sobre l'Opus Dei

Aquests són alguns dels estudis que s'han fet sobre l'Opus Dei.

Últimes notícies

La Societat Sacerdotal de la Santa Creu

Està formada pels sacerdots incardinats a la prelatura de l'Opus Dei i per altres preveres incardinats en les seves respectives Esglésies particulars. També poden formar part diaques en preparació per a accedir al sacerdoci. El seu president és el prelat de l'Opus Dei.

La Societat Sacerdotal de la Santa Creu

Incorporació a la prelatura

Qui sol·licita incorporar-se a l’Opus Dei ho fa mogut per una crida divina, que és una determinació específica de la vocació cristiana rebuda amb el baptisme i que duu a cercar la santedat i a participar en la missió de l'Església segons l'esperit que el Senyor va inspirar a sant Josepmaria.

Últimes notícies

Actuació professional i pública

Incorporar-se a la prelatura de l’Opus Dei no suposa cap canvi de situació personal: romanen idèntics els drets i deures que es tenen com a membre de la societat civil i de l'Església.

Últimes notícies

Els cooperadors

Els cooperadors de la prelatura són homes i dones que, sense pertànyer a l'Opus Dei, sostenen la seva tasca.

Cooperadors de l'Opus Dei

Mitjans de formació

L'Opus Dei organitza, entre altres activitats, direcció espiritual, recessos, xerrades doctrinals i classes de catecisme. Són obertes a qualsevol persona.

Opus Dei

Cridats a ser sants

Contribuir a la missió evangelitzadora de l'Església catòlica ajudant a trobar el Crist en la feina, la vida familiar i les altres activitats ordinàries. El missatge de l'Opus Dei es podria resumir així: Cercar Déu a la vida corrent.

Opus Dei

Identitat i missió

La finalitat de l’Opus Dei és contribuir a la missió evangelitzadora de l'Església.

Últimes notícies

Biografia curta d'Àlvar del Portillo

Àlvar del Portillo va néixer a Madrid l’11 de març de 1914. Era doctor Enginyer de Camins, doctor en Filosofia i Lletres (secció d'Història) i en Dret Canònic.

Últimes notícies