Número d'articles: 17

Activitats per als sacerdots

La Societat Sacerdotal de la Santa Creu ofereix als preveres que ho desitgen direcció espiritual, cursos de recés, jornades de recés, confessió, tallers de formació i altres activitats.

La Societat Sacerdotal de la Santa Creu

Una ajuda en la vocació sacerdotal

La Societat Sacerdotal de la Santa Creu ofereix als seus socis i als clergues que participen de les seves activitats uns mitjans espirituals per sostenir i donar suport a la vida interior, la formació doctrinal i pastoral i la unió fraterna entre els sacerdots.

La Societat Sacerdotal de la Santa Creu

La Societat Sacerdotal de la Santa Creu

Està formada pels sacerdots incardinats a la prelatura de l'Opus Dei i per altres preveres incardinats en les seves respectives Esglésies particulars. També poden formar part diaques en preparació per a accedir al sacerdoci. El seu president és el prelat de l'Opus Dei.

La Societat Sacerdotal de la Santa Creu

Història de la Societat Sacerdotal de la Santa Creu

​La Societat Sacerdotal de la Santa Creu té les arrels en l'amor de sant Josepmaria pels sacerdots diocesans i en l'esdeveniment fundacional que va tenir lloc el 2 d'octubre de 1928, quan el Senyor li va fer veure l'Opus Dei. Tanmateix, el seu origen concret se situa uns anys després, el 1943.

La Societat Sacerdotal de la Santa Creu

Alguns trets de l'esperit de l'Opus Dei

L'Opus Dei és present a l'Església per fomentar la recerca de la santedat enmig del món. S'exposen a continuació quatre trets del seu esperit, estretament lligats: la filiació divina, la unitat de vida, la santificació del treball i la pietat doctrinal.

La Societat Sacerdotal de la Santa Creu

Els socis i cooperadors

Qui demana l'admissió a la Societat Sacerdotal de la Santa Creu ho fa a causa del profund convenciment de saber-se cridat per Déu a cercar la santedat enmig del món segons l'esperit de l'Opus Dei.

La Societat Sacerdotal de la Santa Creu

​Requisits i incorporació

Poden demanar l'admissió com a agregats o supernumeraris de la Societat Sacerdotal de la Santa Creu els preveres (i els diaques que declarin expressament la seva intenció d'arribar al presbiterat) incardinats en diferents diòcesis.

La Societat Sacerdotal de la Santa Creu

Una associació de clergues

Els preveres diocesans poden incorporar-se a la Societat Sacerdotal de la Santa Creu, intrínsecament unida a la prelatura de l’Opus Dei.

La Societat Sacerdotal de la Santa Creu

Vídeo any sacerdotal (1): Missatge del Prelat en ocasió de l'Any Sacerdotal

Benet XVI ha convocat un any en el qual es pregarà de manera especial pels sacerdots. Amb aquest motiu, iniciem una sèrie de vídeos sobre el do del sacerdoci. Mons. Xavier Echevarría la introdueix (05’18’’)

La Societat Sacerdotal de la Santa Creu

Vídeo any sacerdotal (2): Donar gracies a Déu pels sacerdots

Segon vídeo de la sèrie dedicada a l'Any sacerdotal. El professor Francisco Varo recorda que els sacerdots sempre han estat presents en els millors moments i més importants de les nostres vides, fent present a Déu (04'30'').

La Societat Sacerdotal de la Santa Creu