Els cooperadors

Els cooperadors de la prelatura són homes i dones que, sense pertànyer a l'Opus Dei, sostenen la seva tasca.

Els cooperadors de la prelatura són homes i dones que, sense pertànyer a l'Opus Dei, sostenen la seva tasca. Ordinàriament ajuden en la realització d'activitats educatives, assistencials, de promoció cultural i social, en les que l'Opus Dei assumeix l'orientació cristiana. La seva col·laboració sorgeix del convenciment que l'esperit de l'Opus Dei i el treball dels seus membres ajuda a la construcció d'una societat més humana o a l'extensió de l'Evangeli. Per ser cooperador no es requereix una vocació específica.

Els cooperadors poden col·laborar en el treball de la prelatura tant espiritualment com material. Els que són creients es comprometen a resar, si és possible diàriament, per l'Opus Dei i les seves activitats. La majoria dóna suport a les iniciatives educatives i socials també amb donatius, econòmics o materials, o amb el seu treball i el seu consell.

Els cooperadors reben l'ajuda espiritual de l'oració de tots els fidels de l'Opus Dei i la possibilitat de participar, si ho desitgen, en mitjans de formació. D'altra banda, la Santa Seu ha concedit unes indulgències que els cooperadors catòlics poden obtenir en determinades dates de l'any.

Entre els cooperadors també hi ha persones no catòliques, no cristianes i no creients. Algunes comunitats religioses -diversos centenars, actualment- que ajuden amb la seva oració diària per l'Opus Dei, són cooperadores col·lectives de l'Opus Dei.