Número d'articles: 544

L’aurora del Dia del Sol. L’exposició eucarística i l’antífona mariana

La benedicció amb el Santíssim i l’antífona mariana dels dissabtes ens preparen per a la celebració dominical i uneixen els nostres dos grans amors, Crist i Maria, en un moment de la setmana.

Textos espirituals

El cercle o classe de sant Rafael

En la labor de formació cristiana amb la gent jove, l’Opus Dei disposa d’una sèrie de mitjans de formació, entre els quals destaquen els cursos de formació, que en són l’element essencial. A aquests cursos de formació també se’ls anomena cercles o classes de sant Rafael.

Textos doctrinals

Ves, i tu fes igual (III): en primera línia de la transformació del món

Els cristians compartim amb moltes altres persones el desig de fer realitat els ideals que volem per al nostre món: justícia, solidaritat, caritat. Tanmateix, és difícil treballar junts sense frecs o conflictes. Com poden l’amor, la justícia i la solidaritat fer-se realitat en les nostres vides?

Textos espirituals

Com en una pel·licula: Un perfum amb valor d’eternitat

En la unció a Betània, Maria va voler acomiadar Jesús i manifestar-li el seu afecte d’una manera que perduraria amb el pas dels segles.

Textos espirituals

La mostra d’agraïment més gran

Pere demana com i quant perdonar; Jesús capgira la pregunta i li ensenya a deixar-se perdonar... com el fill pròdig, que va tornar a ser fidel, de la manera en què podia ser-ho: confiant.

Textos espirituals

Numeràries auxiliars: Una llar que s’estén cap al món

Numeràries auxiliars: una crida específica per cuidar i enfortir els llaços familiars dins l’Opus Dei.

Textos espirituals

Els recessos mensuals per a joves

Els recessos espirituals mensuals són un mitjà per a la formació dels joves en la fe. El recés, juntament amb els altres mitjans tradicionals que facilita l’Obra, forma part d’un pla integral de formació que sant Josepmaria va pensar per a aquesta labor amb gent jove que va denominar “obra de sant Rafael”.

Textos doctrinals

Llibre electrònic sobre vida de família: “Fer del centre una llar"

«Si us estimeu, deia sant Josepmaria, cadascuna de les nostres cases serà la llar que jo he vist»: llars cristianes, llocs on cadascú i cadascuna vol viure i desviure's pels altres. Llibre breu sobre algunes reflexions sobre la vida de família als centres de l'Obra.

Textos espirituals

Com viure la virtut cristiana de la pobresa?

Els cristians, seguint l’exemple de Jesús, estem cridats a viure la virtut cristiana de la pobresa. Moltes vegades no entenem què significa o implica aquesta crida. Per a tants es presenta com una tasca àrdua, incompatible amb els temps que vivim, o com una virtut negativa que treu més del que dona. Ens introduïm en alguns dels possibles interrogants per ajudar a redescobrir la riquesa de la virtut cristiana de la pobresa.

Textos doctrinals

Llibre electrònic «Sobre la formació professional»

En què consisteix la idoneïtat professional des del punt de vista cristià? Quin és el significat específic de la formació professional que pot oferir l'Opus Dei? En aquest llibre electrònic es desgrana l'impacte de la formació a la santificació del treball, que ens porta a ser “sal i llum per als altres”.

Textos espirituals