Activitats per als sacerdots

La Societat Sacerdotal de la Santa Creu ofereix als preveres que ho desitgen direcció espiritual, cursos de recés, jornades de recés, confessió, tallers de formació i altres activitats.

Direcció espiritual

El 2011, la Congregació per al Clergat va publicar un vademècum per a sacerdots, sobre la confessió i la direcció espiritual, en el qual es deia: "La realitat del ministeri exigeix que el sacerdot rebi personalment la direcció espiritual, buscant-la i seguint-la amb fidelitat, per poder dirigir millor els altres".

Aquest text recull, la doctrina del decret del Vaticà II sobre el sacerdoci "per contribuir a la millora de la seva espiritualitat cal que ells mateixos practiquin la direcció espiritual. En posar la formació de les seves ànimes en mans d'un company savi, il·luminaran la consciència, des dels primers passos del ministeri, i s'adonaran de la importància de no caminar sols pels camins de la vida espiritual i dels deures pastorals".

A la Societat Sacerdotal de la Santa Creu, els sacerdots reben direcció espiritual dels seus companys sacerdots per ajudar-los a viure un pla de vida que els facilita el creixement en la configuració amb el Crist, i per contribuir a dur a terme amb zel, perseverança i prudència les tasques apostòliques que els han estat confiades pel seu bisbe i per l'Església.

Cursos de recés

Jesús solia apartar als seus apòstols de les tasques apostòliques per descansar i estar amb ell (cf. Mc 6, 31). Tot sacerdot té experiència del fet que a més de l'oració diària, també cal tenir temps de pregària més extensos per recarregar les bateries espirituals i apostòliques.

La Societat Sacerdotal de la Santa Creu ofereix cada any recessos espirituals per a sacerdots de diversos dies de durada. Aquests cursos de recés presenten una atmosfera de silenci contemplatiu, dues o més meditacions predicades al dia, l'oportunitat de confessar-se i rebre direcció espiritual, celebrar diàriament la Missa, i recitar amb els altres sacerdots la Litúrgia de les Hores.

Jornades de recés

La Societat Sacerdotal de la Santa Creu també ofereix una jornada de recés espiritual cada mes. Normalment inclou dues conferències espirituals, temps per a la confessió sacramental i adoració i benedicció eucarística. De vegades, és precedit o seguit d'un dinar i un temps de diàleg fratern, així com d'oportunitats per a l'estudi sacerdotal comú, l'aprofundiment de les amistats i la direcció espiritual individual.

Confessió

Els sacerdots de la Societat Sacerdotal estan habitualment disponibles per escoltar les confessions dels seus germans sacerdots, especialment en dies de recés espiritual, o en ocasió de la direcció espiritual personal o altres trobades de formació.

Convivències

Els sacerdots membres de la Societat Sacerdotal de la Santa Creu participen cada any en convivències de formació durant les quals, en un esperit de fraternitat i oració, aborden junts qüestions actuals relatives a la seva formació intel·lectual, espiritual, pastoral i humana, en presència, tot sovint, de professors i experts en temes variats.

Altres seminaris de formació

Els sacerdots de la Societat Sacerdotal també organitzen anualment Seminaris oberts per a sacerdots sobre temes d'actualitat en relació amb el ministeri sacerdotal.