Llibre electrònic «Sobre la formació professional»

En què consisteix la idoneïtat professional des del punt de vista cristià? Quin és el significat específic de la formació professional que pot oferir l'Opus Dei? En aquest llibre electrònic es desgrana l'impacte de la formació a la santificació del treball, que ens porta a ser “sal i llum per als altres”.

ePub ► «Sobre la formació professional»

PDF ► «Sobre la formació professional»


Aquest ebook desgrana l'impacte de la formació a la santificació del treball. Per identificar-nos amb Crist en el nostre exercici professional, necessitem nodrir la nostra dimensió espiritual, aprofundir intel·lectualment en la nostra feina, capacitar-nos per fer el bé, créixer en amistat i guanyar en competència. Ens plantegem l'adquisició i la millora de competències i habilitats com a oportunitat per servir millor, no com a recerca de l'èxit personal.

En un sentit més ampli, mitjançant la nostra feina i les relacions que hi establim contribuïm com a ciutadans a constituir una societat —i una història— d'acord amb la dignitat de la persona i la recerca de sentit.

Al recorregut vital, la formació ens ajuda a mantenir el focus en la meta sobrenatural, a integrar els diferents aspectes de la vida sense que l'eix professional sigui l'únic i a viure oberts a canviar de rumb si està en joc un bé més gran.

Índex

1. La reflexió sobre la meva feina

2. Una formació per ser Crist en el treball

3. Ciutadans que treballen amb els altres

4. El lideratge del servei

5. El projecte professional integrat en la missió