El futur d'opusdei.cat

Un centenar de persones van contestar l'enquesta sobre opusdei.cat, aportant les opinions que s'exposen a continuació. A partir de les seves valoracions impulsarem un pla d'acció amb diverses mesures concretes.

Com és la gent que visita la web? De cada tres visitants, dos són dones. El 57% dels usuaris hi accedeixen des de l'ordinador, el 33% des del mòbil i el 10% des de la tauleta. El 30% tenen entre 18 i 34 anys, el 35% entre 35 i 54 anys i el 35% més de 55 anys.

Les notícies

Dels continguts d'opusdei.cat, el que més valoren els usuaris són les notícies de proximitat (65%), l'apartat de formació cristiana (60%), els testimonis (48%) i l'apartat de vida cristiana (45%), seguit de les iniciatives socials (33%) i les notícies de servei (29%). Amb diferència, el que més es valora són els vídeos (63%) i que s'entenguin bé (60%).

La satisfacció amb la pàgina web en català, entre l'1 i el 5, rep una puntuació de 4,5. La gent vol més notícies de formació cristiana (49%), vida cristiana (42%) i notícies de proximitat (36%). Molt per davant d'altres opcions, reclamen més vídeos (51%), així com més text (23%) i més infogràfics (23%).

Les xarxes socials

De les persones que van respondre l'enquesta, més de la meitat no segueixen el Twitter ni el Facebook en català. El 24% segueix el Twitter, l'11% el Facebook i alguns diuen que segueixen l'Instagram. No obstant, el 60% dels usuaris comparteixen contingut, molts per Whatsapp, el 28% no volen compartir res, i la resta potser ho farà. La nota mitjana de les xarxes socials en català de l'Opus Dei, entre l'1 i el 5, és un 4,2.

Els butlletins

Dels butlletins que envia l'oficina de comunicació de l'Opus Dei a Catalunya, el més conegut és el butlletí setmanal de novetats (57%), on hi ha les notícies més importants de la setmana i les intervencions del prelat, mentre que reben els textos diaris o setmanals de sant Josepmaria el 29% dels enquestats. El 23% dels usuaris de la web no saben que es poden subscriure a butlletins, i l'11% no saben com fer-ho. Hi ha un altre butlletí que no apareix a l'enquesta, són les previsions informatives mensuals, especialment pensades per periodistes.

Els qui reben el butlletí de novetats estan satisfets del número de notícies que hi apareixen i la periodicitat. La nota mitjana de satisfacció amb els butlletins, entre l'1 i el 5, és d'un 4,5.

Demandes

Al final de l'enquesta hi havia la pregunta oberta "Què podríem millorar? Quines coses noves podríem fer?". Entre les peticions destaquen les que fan referència a donar informació senzilla que pugui ser d'interès tant per a tots els cristians com per a gent allunyada de l'Església. En aquest sentit, una recomanació és fer una secció per explicar la fe als nens.

Per altra banda, alguns usuaris indiquen que els costa trobar la informació que busquen a la web, i proposen millorar el cercador.

Millores

Ja s'han posat en marxa algunes mesures, com fer més visible la subscripció als butlletins i reorganitzar algunes seccions per fer la informació més accessible. A l'hora de planificar es pensarà la manera de fer més continguts de proximitat, així com elaborar notícies senzilles per explicar la fe a tots els públics i, de cara a l'any vinent, fer més vídeos.

Després dels interessants resultats de l'enquesta es podria repetir amb certa periodicitat, anualment o bianual. No obstant, sempre que es vulgui es poden fer els comentaris, observacions, valoracions o crítiques que es considerin oportunes, que ens ajuden tant de rebre.