Cap a on va l'opusdei.cat?

Més d'un centenar de persones han contestat l'enquesta sobre opusdei.cat, aportant les seves opinions sobre els continguts del web. A partir dels resultats treballarem en un pla, concretant diverses accions per donar millor servei als usuaris.

Com arriba la gent opusdei.cat? El 57,6% dels usuaris hi accedeixen des del mòbil, el 35,2% des de l'ordinador i el 7,2% des de la tauleta. Respecte de l'enquesta feta fa dos anys s'han invertit les dades d'accés per ordinador i mòbil seguint les tendències actuals.

La informació recollida de les aportacions de tots aquells que han respost l'enquesta l'hem agrupada en tres apartats:

Les notícies

Dels continguts d'opusdei.cat, el que valoren més positivament els usuaris són els continguts per pregar (74%) seguit dels continguts formatius (61%) i notícies de proximitat (54%). Amb una mica més de distància trobem els testimonis (51%), les notícies de servei (37%) i finalment les iniciatives socials (32%).

També es valoren altres aspectes: que les notícies s'entenen bé (57%), la producció de vídeos (53%) i d'àudios (32%).

Amb la situació extraordinària viscuda per la Covid-19, especialment entre març i juny, hem preguntat sobre els materials que s'han ofert al web durant el temps de confinament i els qui ens demanen que seguim oferint-los, les respostes han estat: meditacions en àudio (80%) i els recessos mensuals (54%).

La satisfacció amb la pàgina web en català, entre l'1 i el 5, rep una puntuació de 4,3. I a la pregunta "comparteixes continguts de la web" ha estat força afirmativa (79%).

Les xarxes socials

De les persones que van respondre l'enquesta, més de la meitat (61%) no segueixen el Twitter ni el Facebook en català. El 20% segueix el Twitter, un 15% el Facebook i un 11% segueix l'Instagram internacional. No obstant això, els seguidors de Twitter han augmentat un 28,5%. La nota mitjana de les xarxes socials en català de l'Opus Dei, entre l'1 i el 5, és un 3,8.

A la pregunta sobre obrir un servei de notícies per mòbil, les persones que han respost l'enquesta, un 59% ha contestat sí, i que sigui per WhatsApp, i un 13% per Telegram, un altre 34% no està interessat a rebre-ho.

Els butlletins

Dels butlletins que envia l'oficina de comunicació de l'Opus Dei a Catalunya, el més conegut és el butlletí setmanal de novetats (69%), on s'ofereixen les notícies més importants de la setmana i les intervencions del prelat, mentre que reben els textos diaris de sant Josepmaria el 27% dels enquestats. Un 17% dels usuaris de la web no saben com subscriure's als butlletins.

Hi ha un altre butlletí que no apareix a l'enquesta, per ser un servei pensat per a professionals de la comunicació i periodistes, són les previsions informatives mensuals, però que també si pot subscriure's qualsevol persona interessada.

Demandes

Al final de l'enquesta es convida a contestar una pregunta oberta "Què podríem millorar?" Entre les aportacions i suggeriments destaquen les que fan referència a donar una informació senzilla i breu que pugui ser d'interès tant per a tots els cristians com per a gent allunyada de l'Església; testimonis de gent de proximitat; àudios dels textos formatius que s'ofereixen a la web; més tertúlies filmades de sant Josepmaria; recensions de llibres de lectura espiritual. També ens han demanat cursets de formació on-line; i il·lustrar algunes notícies amb dibuixos, per arribar a un públic més jove.

Millores

Amb motiu de l'enquesta que vàrem fer l'any 2018 ja s'han posat en marxa algunes mesures, com fer més visible la subscripció als butlletins; millores en el cercador; producció de material audiovisual (vídeo i àudio); reorganitzar algunes seccions per fer la informació més accessible; creació de notícies senzilles i breus per explicar la fe a tots els públics.

A l'hora de planificar els propers continguts es pensarà la manera d'ampliar la informació de proximitat, alhora que seguirem elaborant notícies senzilles per explicar la fe a tots els públics i continuarem fent més vídeos i àudios (per pregar i formació cristiana). També continuarem oferint materials per pregar i oferirem un nou servei de notícies per WhatsApp.

Després dels interessants resultats de les enquestes que hem fet, ens anima a seguir demanant als nostres lectors la seva opinió amb certa periodicitat. No obstant això, sempre que es vulgui es poden fer els comentaris, observacions, valoracions o crítiques que es considerin oportunes, que tant ens ajuden.