Primera Jornada Mundial dels Avis i la Gent Gran

El 25 de juliol se celebrarà la primera Jornada Mundial dels Avis i la Gent Gran. El Papa Francesc va fixar el quart diumenge de juliol, prop de la festa dels sants Joaquim i Anna, avis de Jesús, com a data per a aquesta celebració.

Font: Vatican News

A Roma, el 25 de juliol a les 10:00 hores, el Sant Pare celebrarà una missa amb els avis i gent gran de la seva diòcesi en la qual participarà un nombre limitat de persones, en compliment de la normativa sanitària que estarà en vigor en aquest moment, segons va informar l'Oficina de Premsa de la Santa Seu, en la presentació de la primera Jornada Mundial dels Avis i la Gent Gran convocada pel Sant Pare.

El tema escollit per a aquesta primera jornada han estat unes paraules de l'Evangeli de sant Mateu: «Jo sóc amb vosaltres dia rere dia» (Mt 28,20). En el missatge el Papa Francesc per a la jornada es recorda que cap persona està sola que "el Senyor continua enviant “àngels” per consolar la nostra solitud" i continua dient "que cada avi, cada àvia, cada persona gran —sobretot, els que estan més sols— rebi la visita d’un “àngel”! De vegades, tindran el rostre dels nostres nets; d’altres, el rostre de familiars, d’amics de tota la vida o de persones que hem conegut durant aquest moment difícil."

També recorda en el missatge la tasca que tenen encomanada la gent gran: "No hi ha edat en la qual et puguis retirar de la tasca d’anunciar l’Evangeli, de la tasca de transmetre les tradicions als nets. Cal posar-se en marxa i, sobretot, sortir d’un mateix per emprendre un afer nou."

El Papa Francesc demana la participació, fonamental, de la gent gran per construir el futur i afirma que ho poden fer amb "tres pilars: els somnis, la memòria i l’oració. La proximitat del Senyor donarà la força per emprendre un nou camí fins i tot als més fràgils de nosaltres, pels camins dels somnis, de la memòria i de l’oració."

Indulgència Plenària amb motiu de la Primera Jornada Mundial dels Avis i els Majors

Amb motiu de la Primera Jornada Mundial dels Avis i la Gent Gran, la Penitenciària Apostòlica, acollint la petició presentada pel Cardenal Kevin Joseph Farrell, Prefecte del Dicasteri per als Laics, la Família i la Vida, "concedeix benignament del tresor celestial de l'Església, la Indulgència Plenària, en les condicions habituals (confessió sacramental, comunió eucarística i oració per les intencions del Summe Pontífex), als avis, a la gent gran i a tots els fidels que, moguts per un veritable esperit de penitència i caritat, participin el 25 de juliol de 2021, en la solemne celebració que presidirà el Santíssim Pape Francesc a la Basílica Papal del Vaticà o en els diversos actes que es realitzaran a tot el món, que també podran aplicar-lo com sufragi per les ànimes el Purgatori."


Decret de la Penitenciària Apostòlica sobre la concessió de la indulgència amb motiu del Dia Mundial dels Avis i de la Gent Gran

Text íntegre en català del missatge del Sant Pare Francesc per a la primera Jornada Mundial dels Avis i la Gent Gran (25 de juliol de 2021)