Per la formació de religioses, religiosos i seminaristes

Aquest mes de maig, el Papa Francesc demana pregar perquè “les religioses, els religiosos i els seminaristes creixin en el camí vocacional a través d'una formació humana, pastoral, espiritual i comunitària, que els porti a ser testimonis creïbles de l'Evangeli”.

Preguem perquè les religioses, els religiosos i els seminaristes creixin en el camí vocacional a través d'una formació humana, pastoral, espiritual i comunitària, que els porti a ser testimonis creïbles de l'Evangeli.

Papa Francisco – maig 2024


Cada vocació és un “diamant en brut” que cal polir, treballar, al qual cal donar-li forma a totes les cares. Un bon prevere, una monja, han de ser primer de tot un home, una dona formats, treballats per la gràcia del Senyor. Persones conscients dels límits i disposades a portar una vida de pregària, de dedicació al testimoniatge de l'Evangeli. La seva preparació ha de ser integral, ja s'ha de desenvolupar des del seminari i el noviciat, en contacte directe amb la vida de les altres persones. Això és fonamental. La formació no s'acaba en un moment determinat, sinó que continua al llarg de tota la vida, al llarg dels anys integrant la persona, intel·lectual, humana, afectiva, espiritualment. I també, la seva preparació per viure en comunitat, tan enriquidora la vida en comunitat, encara que de vegades pot ser difícil. Perquè no és el mateix viure plegats que viure en comunitat. 

Preguem perquè els religiosos, les religioses, els seminaristes creixin en el seu camí vocacional a través d'una formació humana, pastoral, espiritual i comunitària, que els porti a ser testimonis creïbles de l'Evangeli.

El vídeo del Papa és una iniciativa de la Xarxa Mundial d'Oració del Papa, que difon les intencions mensuals del Papa. Es publica cada mes al Youtube.

Vídeos anteriors