Pel paper de les dones

Aquest mes d'abril, el Papa Francesc eleva la seva pregària perquè “la dignitat i la riquesa de les dones siguin reconegudes a totes les cultures, i perquè cessi la discriminació que pateixen en diverses parts del món”.

Preguem perquè la dignitat i la riquesa de les dones siguin reconegudes en totes les cultures, i perquè cessi la discriminació que pateixen a diverses parts del món.

Papa Francesc – abril 2024


A molts indrets del món la dona és tractada com a primer material de rebuig.

Hi ha països on les dones tenen prohibit accedir a ajuts per engegar un negoci o anar a escola. Fins i tot, en aquests llocs, suporten lleis que les obliguen a vestir d'una manera determinada. I encara estan en ús, a molts països, les mutilacions genitals.

No neguem a les dones la veu. No neguem a totes aquestes dones víctimes d'abús, la veu. Són explotades, són marginades.

De paraula tots estem d'acord en el fet que l'home i la dona tenen la mateixa dignitat com a persones. A la pràctica, però, això no passa.

Cal que els governs es comprometin a eliminar lleis discriminatòries i a treballar perquè els drets humans de les dones siguin garantits.

Respectem les dones. Respectem-les en la dignitat, en els drets fonamentals. I si no ho fem, la nostra societat no avançarà.

Preguem perquè la dignitat i la riquesa de les dones siguin reconegudes en totes les cultures, i perquè cessi la discriminació que pateixen a diverses parts del món.

El vídeo del Papa és una iniciativa de la Xarxa Mundial d'Oració del Papa, que difon les intencions mensuals del Papa. Es publica cada mes al Youtube.

Vídeos anteriors