Camí, Solc i Forja

Textos
Camí, Solc i Forja

Aquests llibres estan compostos per breus punts de meditació, d'estil directe, que posen el lector es troba davant de les exigències divines en un ...

Converses

Textos
Converses

El llibre recull set entrevistes que va concedir sant Josepmaria Escrivà, entre el 1966 i el 1968, a Le Figaro, The New York Times, Time ...

Missatge del dia

“Descans significa estancar: aplegar forces”

Descans significa estancar: aplegar forces, ideals, plans... En poques paraules: canviar d'ocu­pació, per tal de tornar, en acabat ―amb nova empenta―, a les tasques habituals. (Solc, 514)

Sempre he entès el descans com a apar­tament de les coses contingents de cada jornada. (Solc, 514)

Aprofita'm el temps. ―No t'oblidis de la figuera maleïda. Ja feia alguna cosa: treure fulles. Com tu...

―No em diguis que tens excuses. ―Poc li val­gué a la figuera ―explica l'Evangelista― que no fos temps de figues, quan ...