Camí, Solc i Forja

Textos
Camí, Solc i Forja

Aquests llibres estan compostos per breus punts de meditació, d'estil directe, que posen el lector es troba davant de les exigències divines en un ...

Converses

Textos
Converses

El llibre recull set entrevistes que va concedir sant Josepmaria Escrivà, entre el 1966 i el 1968, a Le Figaro, The New York Times, Time ...

Missatge del dia

“El dolor de corregir”

S'amaga una gran comoditat -i a vega­des una gran falta de responsabilitat­ en els qui, constituïts en autoritat, defugen el do­lor de corregir, amb l'excusa d'evitar el sofriment a d'altres. S'estalvien potser disgustos en aquesta vida..., pero posen en joc la felicitat eterna -la seva i la dels altres- per les seves omissions, que són veri­tables pecats. (Forja, 577)

El sant, per a la vida de tants, és «incò­mode». Però això no significa pas que hagi de ser insuportable. -El seu zel mai no ha de ser amargant; la seva correcció mai no ha de ser feridora; el seu exem­ple mai no ha de ser una bufetada moral, arrogant, a la cara del proïsme. (Forja, 578)

Per ...