Un matrimoni que sap ajudar altres matrimonis

Després de més de 20 anys casats i diversos fills, van començar les desavinences entre la parella fins al punt que es van plantejar seriosament separar-se. Compartim un favor concedit per intercessió del matrimoni Alvira.

Foto de Patricia Prudente en Unsplash

Volia agrair al matrimoni Alvira la seva ajuda en la solució d'alguna cosa que em preocupava i que va començar fa uns anys a ser un problema seriós i preocupant, a la vida de la meva filla i el seu marit. 

Després de més de 20 anys casats i diversos fills, van començar les desavinences entre ells fins al punt que es van plantejar seriosament separar-se i vaig començar a demanar al Senyor per mediació del matrimoni Alvira que tot s'arreglés. Vaig resar amb fe i insistència. 

La meva sorpresa va ser enorme, i el meu agraïment major, quan al capdavall només d'uns mesos tot va canviar de manera que la seva relació, al cap d'un any, no és només magnífica, sinó exemplar, de gran ajuda davant dels fills. 

M.P. – Espanya