Setmana Santa: textos de sant Josepmaria

S’acosta la Setmana Santa. Amb aquest motiu, oferim alguns textos del Fundador de l’Opus Dei que poden ajudar a preparar-s’hi.

Opus Dei - Setmana Santa: textos de sant Josepmaria

Setmana Santa. “Amor amb amor es paga”

Vols saber com has d'agrair al Senyor el que ha fet per nosaltres?... Amb amor! No hi ha pas un altre camí. Amor amb amor es paga. Però la certesa de l'estimació la dóna el sacrifici. De manera que, coratge!: nega't i pren la seva Creu. Aleshores estaràs segur que li tornes amor per Amor. (Via Crucis, 5a estació, n. 1). [segueix]

Setmana Santa. Diumenge de Rams

Amb obres de servei, podem preparar al Senyor un triomf més gran que el de la seva entrada a Jerusalem... Perquè no es repeti ran les escenes de Judes, ni la de l'Hort de les Oliveres, ni aquella nit fosca... ¡Aconseguirem que s'abrandi el món en les flames del foc que vingué a portar a la terra...! I la llum de la Veritat −el nostre Jesús− il·luminarà les intel·ligències en un dia sense fi. (Forja, 947). [segueix]

Setmana Santa. “El misteri del Dijous Sant”

Hem de fer nostres, per assimilació, aquelles paraules de Jesús: desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum −ardoro sament he desitjat menjar aquesta Pasqua amb vo saltres. De cap manera no podrem manifestar mi llor el nostre màxim interès i amor pel Sant Sacri fici, que observant acuradament fins la més petita de les cerimònies prescrites per la saviesa de l'Es glésia. I, a més de l'Amor, ha d'urgir-nos la «necessitat» d'assemblar-nos a Jesucrist, no solament en l'in terior, sinó també en l'exterior, movent-nos −en els amplis espais de l'altar cristià− amb aquell ritme i harmonia de la santedat obedient, que s'identifica amb la voluntat de l'Esposa de Crist, és a dir, amb la Voluntat del mateix Crist. (Forja, 833). [segueix]

Setmana Santa. La flagel·lació del Senyor

Textos de sant Josepmaria sobre el segon misteri de dolor del Sant Rosari. "Senyor, amb el vostre auxili, lluitaré per no aturar-me, respondré fidelment a les vostres invitacions, sense por de les pujades dures, ni de l'aparent monotonia de la feina habitual" (Amics de Déu, 131). [segueix]

Setmana Santa. “La Creu al coll, amb un somriure”

Com més siguis de Crist, més gràcia tindràs per a la teva eficàcia a la terra i per a la felicitat eterna. Però cal que et decideixis a seguir el camí de la pròpia donació: la Creu al coll, amb un somriure als llavis, amb una llum a l'ànima. (Via Crucis, 2a estació. n. 3). [segueix]

Setmana Santa. “Tot s’ha acomplert”

Admira la fermesa de Santa Maria: al peu de la Creu, amb el dolor humà més gran ―no hi ha dolor com el seu dolor―, plena de fortalesa. ―I demana-n'hi, d'aquesta fermesa, perquè tu també sàpigues estar al costat de la Creu. (Camí, 508). [segueix]

Setmana Santa. “La consumació de la vida de Jesús”

Els nostres pecats foren la causa de la Passió: d'aquella tortura que deformava el semblant amabilíssim de Jesús, perfectus Deus, perfectus homo. I són també les nostres misèries les que ara ens priven de contemplar el Senyor, i ens presenten opaca i contrafeta la seva figura. Quan tenim la vista tèrbola, quan els ulls s'ennuvolen, necessitem anar a la llum. I Crist ha dit: ego sum lux mundi (Ioh., VIII, 12), jo sóc la llum del món. I afegeix: el qui em segueix no camina a les fosques, sinó que tindrà la llum de la vida. (Via Crucis, 6a estació, n. 1). [segueix]

Setmana Santa. “Cadàver de Crist”

Nicodem i Josep d'Arimatea −que eren, d'amagat, deixebles de Crist− intercedeixen, per Ell des dels alts càrrecs que ocupen. A l'hora de la soledat, de l'abandó total i del menyspreu... llavors donen la cara audacter (Mc., XV, 43) ... : valentia heroica! Jo pujaré amb ells al peu de la Creu, estrenyeré el cos fred, el cadàver de Crist, amb el foc del meu amor.... el desclavaré amb els meus desgreuges i mortificacions.... l'embolcallaré amb el llençol nou de la meva vida neta, i l'enterraré en el meu pit de roca viva, d'on ningú no me'l podrà arrencar, i allí, Senyor, descanseu-hi! Quan tothom us abandoni i menyspreï... serviam!, jo us serviré, Senyor. (Via Crucis, 14a estació, n.1). [segueix]