Saber perdonar

En aquest vídeo, Àlvar del Portillo convida a perdonar, de manera que siguin realitat les paraules del Parenostre: "Perdoneu les nostres culpes així com nosaltres perdonem els nostres deutors".