Què és un cooperador de l'Opus Dei?

Els cooperadors són homes o dones que, sense formar part de la Prelatura de l'Opus Dei, ajuden de diverses maneres als seus apostolats.

Què és un cooperador de l'Opus Dei?

Els cooperadors són homes o dones que, sense formar part de la Prelatura de l'Opus Dei, ajuden de diverses maneres als seus apostolats. Per ser cooperador no es requereix una vocació específica. En general, són parents, amics, companys de treball, etc., dels fidels de la Prelatura, o bé persones que reben algun benefici espiritual de l'apostolat de l'Opus Dei, o que s'adonen de la gran tasca de promoció humana i social que es realitza a través de les diverses tasques apostòliques de l'Obra. Poden ser també cooperadors cristians no catòlics, persones d'altres religions, o els que no en professin cap.