Què diu sant Josepmaria de la misericòrdia?

Molts sants han parlat en els seus escrits de la misericòrdia. Aquí recordem set frases de sant Josepmaria.

Opus Dei - Què diu sant Josepmaria de la misericòrdia?

1

"Que sembreu la pau i l'alegria arreu. Que no digueu cap paraula molesta per ningú. Que sapigueu anar del braç dels qui no pensen com vosaltres. Que no maltracteu mai ningú. Que sigueu germans de totes les criatures." (15.VI.1974)

2

"El Senyor vol els seus fills, per tots els camins honestos de la terra, llançant la llavor de la comprensió, del perdó, de la convivència, de la caritat, de la pau." Forja 373

3

"Forts i pacients: serens. Però no amb la serenitat de qui compra la tranquil·litat pròpia a costa de desinteressar-se dels germans o de la gran tasca, que pertoca a tothom, de difondre el bé per tot el món sense mesura. Serens, perquè sempre hi ha perdó, perquè tot té el seu remei (...)." Amics de Déu, 79

4

"L’apostolat cristià no és cap programa polític, ni cap alternativa cultural: suposa la difusió del bé, el contagi del desig d'estimar, una sembra concreta de pau i d'alegria. Sens dubte, d’aquest apostolat se'n derivaran beneficis espirituals per a tothom: més justícia, més comprensió, més respecte a l'home per l'home." És Crist que passa, 124

5

"L’esperit de comprensió és una mostra de la caritat cristiana del bon fill de Déu: perquè el Senyor ens vol per tots els camins dreturers de la terra, per escampar la llavor de la fraternitat —i no del jull—, de la disculpa, del perdó, de la caritat, de la pau. Mai no us heu de sentir enemics de ningú." És Crist que passa, 124

6

"No podem passar per alt aquests detalls de misericòrdia divina: aquell que anava a redimir el món, neix en un llogarret perdut. I és que Déu no fa accepció de persones, tal com ens ho repeteix insistentment l'Escriptura. No es fixa, per a invitar una ànima a una vida de plena coherència amb la fe, en mèrits de fortuna, en noblesa de família, en alts graus de ciència. És Crist que passa, 33

7

"La paternal bondat de Déu ens ve a trobar. Nostre Senyor no tan sols és just, sinó que és molt més: és misericordiós. No espera que hi anem, Ell s'avança, amb mostres inequívoques d'afecte paternal." És Crist que passa, 33