La pluja va arribar i la granja perillava

Tenim un petit terreny, on recentment vam invertir una quantitat no pas petita... En motiu de la sequera, vaig pensar que tota la inversió s'havia perdut. Em preocupava molt, ja que no tenia més estalvis.

Opus Dei - La pluja va arribar i la granja perillavaFoto: Jensen

En aquest temps, algú em va donar una estampa de José Luis Múzquiz. Vaig pregar i després el temps va canviar completament i la collita es va salvar. Li agraeixo a Déu i a la intercessió de José Luis Múzquiz.

M.R., Mèrida, Espanya