Publicats textos inèdits de la predicació oral de sant Josepmaria

«En diálogo con el Señor» es tracta del primer volum d'una investigació sobre la predicació oral del fundador de l'Opus Dei. La publicació recull 25 textos inèdits. S'emmarca en la «Colección de obras completas» que l'Institut Històric sant Josepmaria Escrivà impulsa des del 2001.

Opus Dei - Publicats textos inèdits de la predicació oral de sant Josepmaria

L'Institut Històric sant Josepmaria Escrivà ha publicat En diálogo con el Señor (Ed. Rialp, 512 p.). El volum recull 25 predicacions inèdites del fundador de l'Opus Dei, datades entre 1954 i 1975. Es tracta d'una edició crítica històrica dels textos de xerrades i meditacions de sant Josepmaria per a fidels de l'Opus Dei que vivien a Roma. D'aquesta predicació hi ha enregistraments en àudio i notes molt completes. Entre 1967 i 1975, sant Josepmaria va revisar aquest material i va realitzar els ajustos necessaris per convertir en text escrit el que havia estat predicació oral. Els textos van ser publicats en col·leccions privades per a la formació dels fidels de l'Opus Dei. Ara es posen a disposició del públic general.

Es tracta d'una edició crítica històrica dels textos de xerrades i meditacions de sant Josepmaria per a fidels de l'Opus Dei

El llibre inclou una secció de facsímils, amb els guions originals de tres de les meditacions que es publiquen. També conté una selecció de fotos d'aquesta predicació de sant Josepmaria. Cada text té una introducció breu: una explicació del context, un resum del contingut i l'anàlisi de les fonts.

El llibre ha estat preparat pels investigadors Luis Cano i Francesc Castells, amb la col·laboració de José Antonio Loarte. L'edició s'obre amb un pròleg de Mons. Xavier Echevarría —prelat de l'Opus Dei de 1994 a desembre de 2016—, que va poder llegir l'esborrany del llibre poques setmanes abans de morir.

En diálogo con el Señor és un nou volum de la «Colección de obras completas» de sant Josepmaria, que promou l'Institut. Es tracta del primer exemplar d'una sèrie dedicada a la predicació oral del fundador de l'Opus Dei. Ara s'està classificant i ordenant el material inèdit que es guarda a l'Arxiu General de la Prelatura, pensant en altres futures edicions.

Es tracta del primer exemplar d'una sèrie dedicada a la predicació oral del fundador de l'Opus Dei

La nova publicació se suma als cinc estudis críticohistòrics ja disponibles: Camino (2002), Santo Rosario (2010), Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer (2012), Es Cristo que pasa (2013) i La Abadesa de las Huelgas (2016). Tots ells corresponen a la sèrie: «Obras publicadas» del fundador.

Contingut del llibre

La predicació que recull En diálogo con el Señor cobreix 21 anys: des de 1954 a 1975. Encara que conté intervencions espaiades en el temps, es troben algunes idees comunes en els 25 textos, com la invitació a identificar-se personalment amb Jesucrist, les consideracions sobre la filiació divina, l'amor a Déu i a l'Església, els temes de l'oració i la vida contemplativa, la recerca de l'amor en la vida ordinària, la humilitat o la caritat fraterna.

Facsímil del guió d'una meditació predicada per sant Josepmaria el 26 de novembre de de 1967.

Els tres primers textos, del període 1954-1955, procedeixen de meditacions que sant Josepmaria va dirigir als alumnes del Col·legi Romà de la Santa Creu, on hi havia joves de nombrosos països en un període d'especial formació humana i espiritual al costat del fundador. Les següents meditacions, entre 1962 i 1967, van ser predicades als seus col·laboradors directes en el govern de l'Opus Dei o als vicaris de les diferents circumscripcions reunits a Roma per treballar uns dies amb sant Josepmaria. En els textos que van des de 1969 a 1975 s'alternen meditacions, una breu homilia i diverses xerrades.

Els autors del volum

Luis Cano és llicenciat en Dret (Universitat de Navarra) i doctor en Teologia espiritual (Universitat Pontifícia de la Santa Creu, Roma). És secretari de l'Institut Històric sant Josepmaria Escrivà de Balaguer i professor d'Història de l'Església a l'Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare, de Roma, on viu des del 1989. Els seus principals treballs d'investigació tracten sobre la vida de sant Josepmaria i la història de l'Opus Dei, i sobre la història de la devoció al Sagrat Cor i a Crist Rei.

Francesc Castells i Puig és llicenciat en Història (Universitat de Barcelona) i doctor en Filosofia (Universitat Pontifícia de la Santa Creu, Roma). Membre de l'Institut Històric sant Josepmaria Escrivà, treballa a l'Arxiu General de la Prelatura de l'Opus Dei. Ha publicat diversos articles sobre sant Josepmaria Escrivà i la història de l'Opus Dei.


Descarrega una mostra (capítol 4) de «En diálogo con el Señor» (Castellà, PDF)

— Edicions Rialp: En diálogo con el Señor. Textos de la predicación oral. Edición crítico-histórica preparada por Luis Cano y Francesc Castells. (Castellà)

Luis Cano i Francesc Castells coautors del llibre.